Od ponad 9 lat PolSfera zajmuje się uczeniem języka polskiego i angielskiego. Dlatego też, jesteśmy przekonani, że z nami osiągniesz swoje lingwistyczne cele. Stosujemy autorski program, który zostanie wydany w serii autorskich podręczników. Został on stworzy na bazie wieloletnich doświadczeń.

Ponadto zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie wyższe i mają kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Nasi nauczyciele lubią pracować z osobami z całego świata i zawsze starają się prowadzić zajęcia w stymulujący i przyjemny sposób. W naszej ankietach ewaluacyjnych ,otrzymujemy do naszych studentów wysokie oceny.

Dlaczego warto nas wybrać

 • przyjazna i bezstresowa atmosfera
 • wykwalifikowani nauczyciele
 • małe grupy – do 8 uczniów – gwarantujące bardziej zindywidualizowane nauczanie
 • zajęcia on-line
 • wysokie oceny dotychczasowych studentów (powyżej 95%  A – A*)

Jesteśmy elastyczni:

 • można zamawiać tak dużo lub tak mało godzin kursu według własnych potrzeb – od 1 do 20 godzin tygodniowo. Od studenta zależy intensywność kursu,
 • lekcje on-line, mogą być umawiane z tygodnia na tydzień,
 • lekcje mogą odbywać się w naszym centrum językowym, lub on-line.

Jesteśmy profesjonalni:

 • przed przygotowaniem programu analizujemy potrzeby i preferencje językowe klienta i dopiero wtedy układamy najbardziej odpowiedni program,
 • mamy odpowiednio wykwalifikowanych, rodzimych lektorów z dużym doświadczeniem, dla których uczenie jest pasją,
 • możliwe jest przygotowanie się do uznawanych egzaminów takich, jak: GCSE, A-Level lub Certyfikaty Językowe z Języka Polskiego Jako Obcego.

Jeśli potrzebujesz zajęć, których tematyka będzie ściśle dopasowana do Twoich potrzeb, wybierz kurs indywidualny 1:1

Kurs indywidualny to:

 • zajęcia z nauczycielem w systemie 1:1
 • skupienie się na indywidualnych potrzebach studenta
 • dopasowanie tempa zajęć, materiału i metod do oczekiwań studenta
 • efektywna nauka w krótkim czasie
 • e-learning wliczony w cenę (*)

Nasze 1 na 1 lekcje języka polskiego przez ZOOM lub Microsoft Teams są idealnym rozwiązaniem dla studentów mieszkających w oddalonych miejscach lub z różnych powodów nie mogą uczęszczać na kursy grupowe lub kursy indywidualne w naszym Centrum Językowym. 

Lekcje przez on-line łączą interakcję i wysokiej jakości sposób uczenia umożliwiający uczenie się języka bardziej efektywnie niż kiedykolwiek dotychczas.

Oto poszczególne etapy lekcji:

 • lektor i student logują się na swoich kontach,
 • lektor na pierwszych zajęciach dokona oceny poziomu zaawansowania językowego studenta i pozna cele językowe studenta – informacje te potrzebne są, aby przygotować indywidualny program nauczania,
 • lekcja on-line jest interaktywną lekcją, uczeń i lektor wspólnie mogą pracować na tablicy, co umożliwia wykonywanie ćwiczeń pisemnych; lektor wysyła zawsze materiał przed lekcją dla studenta,
 • na każdej lekcji, lektor omawia postęp studenta i zadaje mu pracę domową,
 • student w trakcie swojego indywidualnego planu nauczania może poprosić o pewne zmiany.

Wymagania Techniczne:

 • połączenie szerokopasmowe,
 • adres email,
 • mikrofon i słuchawki,
 • kamera.

Uczyć się nowego języka to jak otwierać okno na nowy świat.

Drugi język wzbogaca nas o możliwość wyrażania siebie w odmiennej kulturze i komunikowania się z innymi ludźmi. Dwujęzyczność to najlepszy dar, jakim możesz obdarzyć swoje dziecko.

Oferujemy lekcje grupowe dla dzieci w wieku od 10 lat. Grupy są małe – od 3 do 8 osób, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kameralną, przyjazną atmosferę. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem platform do zdalnego nauczania.  Dzieci są dopasowywane do grup wiekowo oraz biegłościowo. Polecamy podręczniki, pracujemy na programie autorskim, opracowanym przez lata doświadczenia. W program nauczania wplecione są ćwiczenia logopedyczne polecane dla młodszych dzieci, szczególnie tych uczących się języka poza krajem.

Kursy dla dzieci są przygodą w nauce języka i kultury polskiej, stanowiące świetną bazę do kontynuacji nauki na poziome GCSE.

GCSE Polski  jest kursem przygotowującego do egzaminu, przeznaczony dla studentów chcących zdawać egzaminy GCSE Polish.

Aby spełnić wymagania egzaminu GCSE student musi nie tylko posiadać dokładną i przejrzystą wiedzę programu, opanować cztery sprawności językowe. Musi również  udoskonalić zdolność pisania, oraz technik pytań i odpowiedzi, takich jak selekcja, planowanie oraz rozplanowanie czasu.

Jest to kombinacja wiedzy i techniki, która umożliwia studentowi wykazania się obydwoma, a nasze kursy doskonalą obydwie sfery, zapewniając studentowi potrzebne do tego narzędzia.

Kurs pomaga studentom zrozumieć i nauczyć się materiału oraz nabyć umiejętność manipulowania tymi umiejętności w warunkach egzaminacyjnych.

Opis wymagań egzaminów można znaleźć na AQA Polish

 A-Level

Ten kurs języka polskiego jest specjalnie przygotowany dla studentów pragnących zdawać egzaminy A Level. Program kursu obejmuje materiał wszystkich tematów egzaminacyjnych, pytania egzaminacyjne, analizę typowych błędów jak również egzamin próbny.

Nasz kurs A-Level obejmuje cały materiał wymagany na egzaminie, dokładne przerobienie zagadnień i tematów egzaminacyjnych. Przez cały kurs studenci są monitorowani i sprawdzani pod względem zrozumienia materiału i jego opanowania. Ćwiczona jest umiejętność wykorzystania nabytych umiejętności w warunkach egzaminacyjnych.
Aby wypełnić wszystkie wymagania egzaminacyjne, student musi posiadać nie tylko wiedzę i pełną znajomość materiału, ale musi wyćwiczyć również techniki pisania i odpowiadania na pytania, takie jak selekcja, planowanie i zarządzanie czasem.

Ta specyficzna kombinacja wiedzy i techniki umożliwia studentowi osiągnięcie sukcesu, a nasze kursy przygotowawcze dostarczają obydwu umiejętności co zapewnia zdobycie wszystkich potrzebnych narzędzi.
Materiał kursu pokrywa wszystkie tematy egzaminacyjne, uczula na powszechne błędy i umożliwia korektę w czasie próbnego egzaminu.

Opis wymagań egzaminów można znaleźć na AQA Polish

Wszystkie poziomy naszych kursów są zgodne z wymogami Common European Framework of Reference (CEFR)