MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Plakat (7)

Zmieniająca się rzeczywistość, w obliczu pojawienia się COVID-19 na całym świecie spowodowała zmiany we wszystkich obszarach życia, co za tym idzie wielu obszarach nauki. Pandemia sprawiła, że przed wieloma dziedzinami życia pojawiły się nowe wyzwania, a współczesne społeczeństwa muszą nauczyć się żyć inaczej niż dotychczas. Chcielibyśmy aby konferencja była okazją do dokonania pogłębionej analizy nowych wyzwań i nowych ścieżek w obecnej rzeczywistości przez specjalistów z dziedziny edukacji, psychologii, medycyny, kultury, socjologii, urbanistyki, logistyki, rolnictwa oraz innych, które odczuwają zmianę i muszą dostosować się do realiów związanych z koronawirusem.

Dlatego też w imieniu  pracowników i współpracowników Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany we współczesnym świecie w obliczu pandemii i podzielenie się  wnioskami z przeprowadzonych badań, pomysłami, przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie.

Z wyrazami szacunku 

Organizatorzy

Opcje