OGŁOSZENIE WYNIKÓW

ZWYCIĘZCY

KONKURS NA POLONIJNEGO ARTYSTĘ ROKU „KREATORZY UCZUĆ I WYOBRAŹNI” 2021/2022

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy o I edycji konkursu na Polonijnego Artystę Roku, pod tytułem „Kreatorzy uczuć i wyobraźni”.

Wierząc, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konkursie.

Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby artystów polonijnych na całym świecie, a tym samym docenienie osób szczególnie zaangażowanych w krzewienie twórczości artystycznej,  którzy przez własne działania promują sztukę i kulturę.

Aby poznać szczegóły udziału w Konkursie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, a osoby zainteresowane wysłaniem zgłoszenia – do pobrania formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (poniżej).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurs@passhlondyn.eu.

Z wyrazami szacunku,

Rektor

Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie