O czasopiśmie

Archive of Social Sciences and Humanities to międzynarodowe recenzowane czasopismo z otwartym dostępem, które publikuje prace z szerokiego zakresu dziedzin, w tym m.in. antropologii, pedagogiki, psychologii, kryminologii, ekonomii, edukacji, geografii, historii, prawa, językoznawstwa, nauk politycznych, psychologii, polityki społecznej, pracy socjalnej, socjologii.

ASSH jest naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki nauk społecznych i humanistycznych. Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań naukowych obejmujących szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami funkcjonowania jednostki w świecie. Czasopismo umożliwia karierę publikacyjną młodym adeptom nauki wchodzącym w świat nauk społecznych i humanistycznych jako doktoranci i pracownicy naukowi uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych. Pismo jest swoistym „pomostem” między światem nauki a światem praktyków. 

Archive of Social Sciences and Humanities jest półrocznikiem.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki.  Przesłane artykuły podlegają procedurze recenzji (podwójna ślepa). Kierujemy się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE).

Redakcja przyjmuje również recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych – teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

Journal Description

Archive of Social Sciences and Humanities is an international, open-access journal with rapid peer-review, which publishes works from a wide range of fields, including anthropology, pedagogy, psychology, criminology, economics, education, geography, history, law, linguistics, political science, psychology, social policy, social work, sociology and so on.

ASSH is a scientific, accessible forum for exchanging theoretical reflection and experience in social sciences and humanities. The journal presents the results of scientific research covering a broad spectrum of phenomena related to various aspects of the functioning of an individual in the world. The journal enables a publishing career for young science students entering the humanities and social sciences as doctoral students and academics of public and private universities, both Polish and foreign. The magazine is a kind of „bridge” between the world of science and practitioners.

Archive of Social Sciences and Humanities is published twice a year.

We invite you to publish original texts in the form of theoretical studies, research, and practice reports. The submitted articles are subject to the review procedure (double-blind). We follow the guidelines of The Committee on Publication Ethics (COPE).

The editorial office also accepts book reviews and reports on critical scientific events – these texts are not subject to the review procedure.

                                                                                                        ISSN 2754-0154

Redaktor naczelny/Editor in Chief

Marcin Jurczyk, Ph.D. University of Silesia in Katowice, Poland.

Redaktor realizacji produkcji wydawniczej/Publishing Editor

Rafał Maćkowiak, Ph.D. University of Lodz, Poland.

Redaktor językowy/Stylistic Editor

Klaudia Mucha-Iwaniczko, MA. Polish Academy of Social Science and Humanities, London.

Redaktor językowy/Stylistic Editor (English)

Monika Kukiełka, MA.

Joanna Olkuska, MA. Polish Academy of Social Science and Humanities, London.

Sekretarz redakcji/Contact with the Editorial Office

Piotr Kośla, MA. Polish Academy of Social Science and Humanities, London.

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors

Marek Kulesza, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Poland. (Pedagogika, nauki o rodzinie/Pedagogy, Family Studies)

Konrad Wierzbicki, Ph.D. University of Justice, Warszawa. Poland. (Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka/Pedagogy of Social Rehabilitation, Penitentiary)

Michał Stańczuk, M.Ed. Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Poland. (Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka, pedagogika specjalna/Pedagogy of Social Rehabilitation, Penitentiary, special needs education)

Aneta Lewińska, Prof., University of Gdańsk, Poland

Kazimiera Król, Prof., University of Applied Sciences in Konin, Poland

Dipan Adhikari, Ph.D., Hoogly Mohosin College Post Graduate Dept of Botany Chinsurah, Hoogly West Bengal, India

Ir. Roikhan Mochamad Aziz, Ph.D., State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Jonah Emmanuel Changwak, Ph.D., Nigeria Police Academy, Kano, Nigeria

Sweta Dhand, Ph.D., St.  Aloysius  College,  School Jabalpur, India

Dagmara Dobosz, Ph.D., University of Silesia in Katowice, Poland

Wojciech Drzeżdżon, Ph.D., WSB University in Gdansk, Poland

Sajad Hussain, Ph.D., Chhatrapati Shivaji Maharaj University, India

Agnieszka Kania, Ph.D., Jagiellonian University in Krakow, Poland

Kinga Konieczny-Pizoń, Ph.D., University of Silesia in Katowice, Poland

Marta Jaroszewska, Ph. D., Detention Ward in Olsztyn

Aleksandra Jędryszek-Geisler, Ph.D., Warsaw Managament University, Poland

Mateusz Lewandowski, Ph.D., Academy of Justice, Warsaw, Poland

Smitiri Malhotra, Ph.D., Amity University, Noida, India

Ramona Mara, Ph.D., Babes Bolyai University of Cluj Napoca, Romania

Patrycjusz Matwiejczuk, Ph.D., Warsaw Managament University, Poland

Ziani Melouka, Ph.D., Université Abdelhamid Ibn Badis, Algeria

Iryna Mihus, Ph. D., KROK University, Kyiv, Ukraine

Jyoti Syal Nanda, Ph.D., MMDU  Engineering College, Mullana, India

Onele Nicholas Ogbonna, Ph.D.,Ebonyi State University, Nigeria

Jacek Pomiankiewicz, Ph.D., Marshal Józef Piłsudski Higher School of Security and Protection in Warsaw

Agnieszka Pytka, Ph.D., Academy of Justice, Warsaw, Poland

Nurul Hazwani Binti Shamsudin, Ph.D., Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Natalia Stankowska, Ph.D., University of Silesia in Katowice, Poland

Marcin Strzelec, Ph.D., Academy of Justice, Warsaw, Poland

Ewa Wojtowicz, Ph.D., Christian Theological Academy of Warsaw, Poland

Sekretarz redakcji / Contact with the Editorial Office

Piotr Kośla, MA, Polish ACademy of Social Sciences and Humanities

e-mail: piotr.kosla@passhlondyn.eu

prof. dr. hab. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Małgorzata H. Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Kazimierz Pierzchała, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. Tetiana Dubovyk, State University of Trade and Economics/Kiev National University of Trade and Economics

dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS

dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Tomasz Przesławski, Uniwersytet Warszawski

W bieżącym numerze

Spis treści i wstęp

Emmanuel Jibb Adams, Joy Ofordi, Abduljalil Abdulmumini, Jamila Musa Isah
A review of the role social media play in generating political awareness, discussion and strategies for better elections

Download the PDF

Ritu Mohan
Relevance of Shakespeare for film–adaptations from ‘then’ to ‘now’: a study

Download the PDF

Monika Andrzejewska
Theatre as intercultural dialogue – a case study of nō theatre production in Poland

Download the PD

Shantanu Siuli
Traherne’s devotion and idealization of the divinity of the 21th
century: on rereading Traherne’s hymnal chants

Download the PDF

Marcin Jurczyk
Understanding the role of penitentiary diagnosis in social rehabilitation process: A few reflections

Download the PDF

Aleksandra Jędryszek-Geisler, Eliza Bergiel
Samoocena a poczucie koherencji wśród adolescentów z młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Download the PDF

Aleksandra Krekora
Komunikacja z dzieckiem w okresie prenatalnym a jego późniejsze reakcje na te same bodźce

Download the PDF

VARIA

Piotr Franczyk
Wiersze („Zimna ziemia”, „Zamknięta droga”, „Pusty rząd krzeseł”, „Poznając ciebie…”, „Ogród oddechu”, „Nadejdzie dzień”, „Miłość to cierpienie”, „Karuzela szalona”, „Brak oddechu”, „Biały cień”, „Biała królowa”)

Download the PDF

Cały numer 1/2023

Download the PDF

 

Archiwum

Spis treści i wstęp

Mirosława Lipka, Mirosław Szcześniak

Cele kształcenia i ich znaczenie w procesie edukacyjnym ucznia

Download the PDF

Mirosław Szcześniak

Voice emissions issues in the journey of teachers

Download the PDF

Aleksandra Gomola, Aleksandra Orlińska

Zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością a proces resocjalizacji

Download the PDF

Przemysław Czarkowski

Zmiany w tożsamości grupowej nastolatków między rokiem 1995 a 2020

Download the PDF

Piotr Nerć

Tożsamość polskich kobiet wiejskich w XXI w. Jak stereotypy i system patriarchalny wpływają na tożsamość

Download the PDF

Mariusz Rutczyński

Emigracyjne drogi – rozważania międzypokoleniowe. Analiza problemu emigracji naukowej studentów pod kątem zmian unii gospodarczo-politycznej w Europie

Download the PDF

Katarzyna Radomska

Stereotypowy wizerunek Polaka w Niderlandach versus poprawność polityczna

Download the PDF

Mirosław Szcześniak

Sophia Gertruda Cilkowska – Nordwall – polska artystka nazywana „Panią z Hollywood”

Download the PDF

Rafał Maćkowiak

Reportaż podróżniczy Wojciecha Cejrowskiego – studium przypadku

Download the PDF

Cały numer 2/2022

Download the PD

 

Spis treści i wstęp

Małgorzata Burba

Efektywna komunikacja w procesie rozwijania kompetencji językowych i wspierania rozwoju uczniów

Download the PDF

Mirosława Lipka

Warunki organizacji przestrzeni w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz dostosowanie form i metod do ich potrzeb

Download the PDF

Rafał Maćkowiak, Paula Góralczyk-Mowczan

Aspekt techniczny podczas zdalnego nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego

Download the PDF

Marcin Jurczyk

O istotności wychowania kompensacyjno-opiekuńczego

Download the PDF

Joanna Olkuska, Mirosław Szcześniak

Stres zawodowy a efektywność pracownika w miejscu pracy

Download the PDF

Mirosław Szcześniak

Wpływ kompetencji i ról kierowniczych na sprawne zarządzanie organizacją

Download the PDF

Klaudia Mucha-Iwaniczko

Migration among children – Polish authors about the young migrants

Download the PDF

Piotr Franczyk

Zarządzanie i wykorzystanie służb ratowniczych w czasie katastrof kolejowych w ruchu pociągów osobowych

Download the PDF

O autorach

Cały numeer 1/2022

Download the PDF

Spis treści i wstęp

Marcin Jurczyk

Ocena nasilenia skłonności do zachowań agresywnych i lękowych wśród pracowników służby więziennej w Wielkiej Brytanii w okresie pandemii COVID-19 – raport z badań

Download the PDF

Katarzyna Stokłosa

Wyłączenie bezprawności przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym w ustawie o COVID-19

Download the PDF

Dagmara Maria Boruc

Dziecięca twarz epidemii w czasach SARS-CoV-2. Funkcjonowanie i konsekwencje psychospołeczne w czasach epidemii SARS-CoV-2. Wybrane zagadnienia – zjawisko przemocy i krzywdzenia dzieci w czasach epidemii

Download the PDF

Mateusz Gaze, Rafał Maćkowiak

Nauczanie języka polskiego jako obcego w czasie pandemii koronawirusa w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego Część I. Aspekt organizacyjny i dydaktyczny

Download the PDF

Rafał Maćkowiak, Mateusz Gaze 

Nauczanie języka polskiego jako obcego w czasie pandemii koronawirusa w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego Część II. Aspekt techniczny

Download the PDF

Mirosław Szcześniak

Dyrektor zarządzający placówką oświatową w XXI wieku

Download the PDF

Aleksandra Jędryszek-Geisler

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej”

Download the PDF

Cały numer 1/2021

Download the PDF