O czasopiśmie

Archive of Social Sciences and Humanities jest naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki nauk społecznych i humanistycznych. Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań naukowych obejmujących szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami funkcjonowania jednostki w świecie. Czasopismo umożliwia karierę publikacyjną młodym adeptom nauki wchodzącym w świat nauk humanistycznych i społecznych jako doktoranci i pracownicy naukowi uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych. Pismo jest swoistym „pomostem” między światem nauki a światem praktyków. 

Archive of Social Sciences and Humanities jest półrocznikiem.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki.  Przesłane artykuły podlegają procedurze recenzji (podwójna ślepa). Kierujemy się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE).

Redakcja przyjmuje również recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych – teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

                                                                                                        ISSN 2754-0154

Redaktor naczelny: dr Marcin Jurczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland.

Redaktor realizacji produkcji wydawniczej: dr Rafał Maćkowiak, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Poland.

Redaktor językowy: mgr Klaudia Mucha-Iwaniczko, Polish Academy of Social Science and Humanities, London.

Sekretarz redakcji: mgr Piotr Kośla, Polish Academy of Social Science and Humanities, London.

prof. dr hab. Aneta Lewińska

dr hab. prof. UŁ Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki, Poland)

dr Dagmara Dobosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

dr Wojciech Drzeżdżon (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Poland)

dr Agnieszka Kania (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

dr Kinga Konieczny-Pizoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

dr Kazimiera Król (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Poland)

dr Natalia Stankowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Sekretarz redakcji mgr Piotr Kośla

e-mail: piotr.kosla@passhlondyn.eu

 

W bieżącym numerze

Spis treści i wstęp

Marcin Jurczyk

Ocena nasilenia skłonności do zachowań agresywnych i lękowych wśród pracowników służby więziennej w Wielkiej Brytanii w okresie pandemii COVID-19 – raport z badań

Download the PDF

Katarzyna Stokłosa

Wyłączenie bezprawności przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym w ustawie o COVID-19

Download the PDF

Dagmara Maria Boruc

Dziecięca twarz epidemii w czasach SARS-CoV-2. Funkcjonowanie i konsekwencje psychospołeczne w czasach epidemii SARS-CoV-2. Wybrane zagadnienia – zjawisko przemocy i krzywdzenia dzieci w czasach epidemii

Download the PDF

Mateusz Gaze, Rafał Maćkowiak

Nauczanie języka polskiego jako obcego w czasie pandemii koronawirusa w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego Część I. Aspekt organizacyjny i dydaktyczny

Download the PDF

Rafał Maćkowiak, Mateusz Gaze 

Nauczanie języka polskiego jako obcego w czasie pandemii koronawirusa w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego Część II. Aspekt techniczny

Download the PDF

Mirosław Szcześniak

Dyrektor zarządzający placówką oświatową w XXI wieku

Download the PDF

Aleksandra Jędryszek-Geisler

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej”

Download the PDF

Cały numer 1/2021

Download the PDF

Archiwum