Projekt „Innowacyjna szkoła” jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Partnerstwa na rzecz współpracy.

Czas trwania projektu:

01.12.2023 – 31.01.2025

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)

Daskalia (Belgia)

Cele projektu:

Głównym założeniem i celem jest opracowanie, wdrożenie, w ramach współpracy międzynarodowej, kompleksowych, innowacyjnych narzędzi i wykorzystanie technologii cyfrowych w dziedzinie kształcenia oraz wdrożenie metod wspierania nauczycieli prowadzących działalność edukacyjną w języku polskim za granicą oraz rozwój kompetencji kluczowych. 

Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu psychologiczno-pedagogicznych praktycznych aspektów pracy.
  2. Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu pracy z platformą cyfrową.
  3. Podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych z organizacji koordynującej prowadzących szkolenia oraz udzielających doradztwa nowym grupom odbiorców.
  4. Stworzenie i wdrożenie platformy e-learningowej do nauki dla uczniów w szkole partnera.
  5. Poprzez wspieranie nauki tradycyjnej nauką w formie e-learningowej podniesienie jakości pracy szkoły.
  6. Udostępnienie rezultatów pracy intelektualnej wraz ze stałym wsparciem uczestniczącym w projekcie oraz innym podmiotom i osobom prowadzącym działalność edukacyjną w języku polskim za granicą oraz uczących języka polskiego jako obcego w Polsce (np. praca z migrantami, uchodźcami z Ukrainy czy Białorusi oraz innych krajów).Wymieniony w pkt. 5 rezultat pracy intelektualnej projektu zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym nauczycielom prowadzącym edukację polonijną w różnych krajach na świecie do wykorzystywania w swojej placówce oraz uczących języka polskiego jako obcego w Polsce.

I MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKOLENIOWE

W dniach 5-9 stycznia 2024 roku przedstawiciele PASSH, w ramach realizacji projektu Erasmus +  „Innowacyjna Szkoła” uczestniczyli w spotkaniu u naszego partnera z Lueven. W trakcie pobytu poprowadzili szkolenia dla nauczycieli z Belgii z zakresu psychologicznych oraz pedagogicznych kompetencji nauczycieli. W spotkaniu poza nauczycielami z Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lueven przy Stowarzyszeniu Daskalia uczestniczyli także pedagodzy z innych szkół z terenu Belgii, między innymi Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy w Courcelles, Polskiej Szkoły Sobotniej w Geel, Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Elżbiety Zawadzkiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS, Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli, Polskiej Szkoły EduGandawa w Gandawie, Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.

II MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKOLENIOWE

W dniach 22-26 marca 2024 roku przedstawiciele PASSH, w ramach realizacji projektu Erasmus +  „Innowacyjna Szkoła” uczestniczyli w spotkaniu u naszego partnera z Leuven. W trakcie pobytu poprowadzili szkolenia dla nauczycieli z Belgii z zakresu psychologicznych oraz pedagogicznych kompetencji nauczycieli. 

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKOLENIOWE

W dniach 26-30 kwietnia 2024 roku przedstawiciele PASSH, w ramach realizacji projektu Erasmus +  „Innowacyjna Szkoła” uczestniczyli w spotkaniu u naszego partnera z Leuven. W trakcie pobytu poprowadzili szkolenia dla nauczycieli z Belgii z zakresu psychologicznych oraz pedagogicznych kompetencji nauczycieli. 

REKRUTACJA NA WYJAZDY SZKOLENIOWE