I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI BIAŁORUSKIEJ

3 czerwca na Uniwersytecie Białostockim odbył się I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej, którego byliśmy współorganizatorem. Na konferencji poruszono tematy związane z edukacją białoruską w Polsce. To było niesamowite spotkanie naukowców, praktyków, osób reprezentujących zarówno mniejszość białoruską w Polsce, diasporę białoruską w Polsce oraz przedstawicieli Polonii. Podczas obrad długo dyskutowano o konieczności nauczania języka ojczystego, podtrzymywania tożsamości narodowej Białorusinów, o formach tej edukacji oraz dzielono się bardzo długimi doświadczeniami Polonii na świecie w tworzeniu i utrzymywaniu edukacji polonijnej. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI UKRAINY

5 maja 2023 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ukrainy w sprawie organizacji I Międzynarodowego Dnia Edukacji Ukraińskiej. Wydarzenie planowane jest jeszcze w tym roku. Szczegóły wkrótce. 

PRACE NAD I MĘDZYNARODOWYM DNIEM EDUKACJI BIAŁORUSKIEJ

Wspieramy diasporę i mniejszość białoruską w Polsce. Trwają przygotowania do I Międzynarodowego Dnia Edukacji Białoruskiej, którego jesteśmy współorganizatorem. To będzie wielkie i niezwykle ważne wydarzenie dla białoruskiej społeczności poza Białorusią. Cieszymy się, że możemy dzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie podtrzymywania języka i tożsamości narodowej poza granicami kraju.

KOLEJNE SPOTKANIE W DOMU BIAŁORUSKIM W WARSZAWIE

16 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie w Domu Białoruskim. Bardzo się cieszymy, że możemy współorganizować niezwykłe ważne i ciekawe wydarzenie związane z białoruską edukacją na emigracji.

SPOTKANIE W DOMU BIAŁORUSKIM W WARSZAWIE

14 lutego 2023 roku, z inicjatywy Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Roberta Tyszkiewicza, w Domu Białoruskim w Warszawie miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyła Rektor PASSH dr Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz Prezes Zrzeszenia Szkół Przedmiotów Ojczystych przy PASSH Pani Monika Plata. Było to pierwsze, robocze spotkanie dotyczące edukacji białoruskiej w Polsce.