Mgr Mirosław Szcześniak – Dyrektor Centrum

Magister zarządzania, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Absolwent trzyletniego Seminarium Doktoranckiego w Zakładzie Psychologii Stosowanej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. W roku 2021 rozpoczął trzysemestralne studia podyplomowe z glottodydaktyki nauczania języka polskiego jako drugiego i obcego. Nauczyciel akademicki.

Od 2005 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego z różnych kręgów kulturowych i na różnych poziomach zaawansowania.

Pasjonat fonetyki i poprawnej wymowy, czym nieustannie męczy swoich studentów na zajęciach. Jest lektorem języka rosyjskiego. W latach 2016 – 2019 był asystentem w Zakładzie Psychologii Stosowanej PUNO. 18.X.2019 r.,  powołany na kierownika zakładu Techniki w Środowisku i Biznesie PUNO w Londynie.  W kwietniu 2020 r., mianowany na asystenta w Instytucie Nauk Społecznych Polish Acadamey of Social Sciences and Humanitas w  Londynie.

Od reaktywacji działalności Polskiej Szkoły Sobotniej w Lancaster w r. 2005, przygotowuje młodzież klasy A-level do egzaminu maturalnego z j. polskiego i kultury polskiej.

W lutym 2022 r., wpisany na listę AQA, nowych egzaminatorów języka polskiego na poziomie A – level w Wielkiej Brytanii.

Mottem jego pracy są słowa Stefa Żeromskiego:  „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. 

Mgr Piotr Kośla – Zastępca Dyrektora Centrum

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek: Administracja) na Uniwersytecie M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz studiów podyplomowych z Nauczania Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Doktorant Polish Academy of Social Science and Humanities (PASSH) badający wykorzystanie gamifikacji w  nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.  Prelegent na licznych konferencjach dla nauczycieli oraz prowadzący szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania programu interaktywnego Genially na lekcjach. Na lekcjach wykorzystuje programy interaktywne (takich jak Genially, Wordwall i inne). Wieloletni nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Ma duże doswiadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Aktualnie Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Londynie.

Mgr Małgorzata Burba – Koordynator metodyczny

Nauczyciel-konsultant w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki  i wychowania, wspomagania rozwoju uczniów (deficyty kompetencji językowych, niepowodzenia edukacyjne, rozwój zdolności) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie. Jest asystentem w Instytucie Nauk Społecznych Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie logopedii ogólnej, diagnostyki i terapii psychopedagogicznej, organizacji i zarządzania oświatą. Jest ekspertem MEN, egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, certyfikowanym coachem EMCC, trenerem edukacji globalnej  i edukacji na rzecz rozwoju. Posiada certyfikat instruktora rekomendowanych programów doskonalących umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli, rekomendowanych przez MEN. liderem zmian MEN. W pracy szkoleniowej wykorzystuje skuteczne metody pracy psychopedagogicznej – dialog motywujący, TSR – Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, posiada certyfikat Moderatora Design Thinking w zakresie zaawansowanym. Opracowała materiały do publikacji na temat międzynarodowego programu Golden Five dla realizatorów, materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mgr Justyna Gotthardt

Nauczyciel języka polskiego, pasjonatka nauczania w języku polskim języka ojczystego.

Od siedmiu lat mieszka na Islandii, propagując wiedzę i kulturę polską -polskiej i islandzkiej społeczności. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przekazując to, co w języku polskim najwspanialsze, czyli komunikację. Uśmiech to jej broń na wszelkie pomyłki, własne również.

Mgr Klaudia Mucha-Iwaniczko – Doradczyni ds. dydaktyki języka polskiego jako obcego

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, absolwentka politologii, filologii polskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, a także nauczycielka języka polskiego oraz glottodydaktyk.

W swojej pracy naukowej zajmuje się językiem odziedziczonym, współczesną literaturą dla dzieci i młodzieży oraz innowacyjnymi metodami nauczania.

Uczestniczka projektów naukowo-edukacyjnych realizowanych przez Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ.

Zdobywczyni tytułu Lidera Edukacji Wielokulturowej. Obecnie pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Twórczej Edukacji Polonistycznej.

Dr Rafał Maćkowiak

Od 2014 roku lektor języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwent filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W czasie studiów polonistycznych zrealizował program trzech specjalizacji: komunikowanie publiczne, edytorstwo tekstów literackich oraz nauczanie języka polskiego jako obcego, natomiast na dziennikarstwie wybrał specjalizację gatunki specjalistyczne dziennikarstwa.

W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa za pracę pt. Socjolekt polskich graczy wideo.

Czas wolny najchętniej spędza, oglądając filmy lub grając w gry wideo (konsolowe, komputerowe i mobilne).

Mgr Izabela Kośla

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

Od roku 2003 nauczycielka w Polskiej Szkole Sobotniej w Londynie na poziomie GCSE, od roku 2006 egzaminator GCSE w wielu centrach egzaminacyjnych w okolicach Londynu. Od roku 2011 współpracownik Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, a od 2019 egzaminator AQA na poziomie GCSE. Ma doświadczenie nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania w różnych grupach wiekowych (głównie młodzież i dorośli), dostosowuje lekcje do potrzeb i kompetencji ucznia. Czuje się świetnie  w nauczaniu zdalnym, zarówno indywidualnym, jak i grupowym.

Motto: „Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” W. Szymborska

Mgr inż. Joanna Olkuska

Absolwentka studiów inżynieryjnych na Politechnice Warszawskiej oraz filologii angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Nauczyciel kontraktowy chemii, matematyki i języka angielskiego w gimnazjum i Zespole Szkól Ekonomicznych w Płocku.

Przygodę z nauczaniem języka polskiego dzieci dwujęzycznych rozpoczęła  w Polskiej Szkole Sobotniej od września 2010 roku jako nauczyciel w klasie piątej, następnie nauczyciel w klasie GCSE. 

Dyrektorem Polskiej Sobotniej Szkoły Nauczania Przedmiotów Ojczystych w Lancaster zostaje w lutym 2014 roku. Prowadzi zajęcia z nauczania języka polskiego jako drugiego i obcego na wszystkich poziomach. Jest również lektorem języka angielskiego. W lutym 2022 r., powołana na asystenta w Instytucie Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej czystą  przyjemnością. Wiedza jest bezgraniczna, a przekazywanie jej jest bezcenne.