Ośrodek Stażowy w PASSH

Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych, oferuje naukowcom możliwość odbycia stażu w Londynie. Jesteśmy jednostką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii oraz w Unii Europejskiej, co stawia nas w uprzywilejowanej pozycji. Możemy Państwu pomóc w zdobywaniu doświadczeń oraz w rozwoju Państwa kariery naukowej w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest obecnie jednym z największych skupisk Polonii w Europie, a my oferujemy również naszą pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów z tutejszym środowiskiem polonijnym. Dodatkowo mamy szerokie kontakty z Polonią obejmujące między innymi Stany Zjednoczone Ameryki, Hiszpanię, Islandię, Francję, Niemcy, Czechy. Poza tym Wielka Brytania, a szczególnie Londyn to miejsce wielu kultur, co stwarza idealne możliwości do badań wielokulturowości i asymilacji mniejszości narodowych. Równolegle do bliskich więzi ze środowiskiem polonijnym mamy kontakty ze szkołami, uczelniami i instytucjami polskimi i brytyjskimi. Każda przyjeżdzająca osoba skorzysta z naszych bogatych relacji z innymi uczelniami oraz ośrodkami naukowymi. Nasza oferta stażowa skierowana jest głównie do naukowców z  tytułem doktora, ale obejmuje również doktorantów. Stwarzamy możliwości realizacji projektów, w tym wymiany kadry
w ramach programu Erasmus +.

Wielka Brytania jest ważnym miejscem na naukowej mapie w świata. To tutaj przyjeżdżają studenci i naukowcy z całego świata aby zdobywać nowe doświadczenia. Państwo brytyjskie mimo Brexit’u, dalej chce utrzymać tę pozycję, stwarzając bardzo dogodne warunki dla ludzi ze świata nauki.