„Cztery pory roku w polskiej szkole – inspirujące lekcje. II edycja”

Nasza inicjatywa ma na celu umożliwienie podzielenia się inspirującymi rozwiązaniami metodycznymi i dydaktycznymi. Pragniemy stworzyć przestrzeń,  w której będę mogli Państwo zaprezentować swoje pomysły, zarówno w formie prezentacji (prelekcji), jak i publikacji. Tegoroczny konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym, nosi tytuł: „Cztery pory roku w polskiej szkole”. Jesteśmy otwarci na różne propozycje, zarówno te związane z kształcenie literackim i językowym, jak i kulturowym, czy też historycznym. Państwa prace mogą być także interdyscyplinarne, czyli łączyć w sobie różne dziedziny nauki.

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie będą mieć możliwość prezentacji pomysłów podczas V Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej, który odbędzie się 26 listopada 2023 roku oraz opublikowania dydaktycznych rozwiązań w formie publikacji: „Cztery pory roku w polskiej szkole. Pomysły i inspiracje edukacyjne. Tom II”. Szczegóły dotyczące formy przygotowania scenariuszy znajdują się poniżej.

Wymogi redakcyjne:

pomysły powinny zostać ujęte w formie prostego scenariusza, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które Państwo proponują – mogą one zostać opatrzone autorskim komentarzami/wskazówkami dla odbiorców  – potencjalnych prowadzących zajęcia według proponowanego scenariusza. Jeśli temat odnosi się do fragmentów lektury lub innego tekstu kultury, prosimy o dołączenie ich w formie załącznika, natomiast jeśli korzystają Państwo z fragmentów (lub całości) filmu prosimy o dokładny opis – tytuł, reżyser, czas. Do koncepcji można dołączyć także karty pracy. Prosimy o przesłanie pliku w formacie doc (Word).

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 30.10.2023 r.

kontakt: nauczyciele@passhlondyn.eu

LAUREACI KONKURSU

Pani Marta Wiśniewska Rosołek

Pani Aldona Rumińska-Szalska

Pani Karina Godlewska-Sobótka