Rezultatem pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus powstają kursy e-learningowe. 
Zapraszamy do wzięcia udziału – już dostępne:
1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.1
2. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.1
3. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi.
4. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
5. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
6. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz.1
7. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły.
8. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów.
9. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.2
10. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz. 2
11.  Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej.
12. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów.
13. Relacje nauczyciel-uczeń.
 
Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.
 
Do grudnia 2022 roku sukcesywnie pojawią się również następujące kursy:
14. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów.
15. Uczeń samookaleczający się.
16. Pozytywna dyscyplina w klasie.
17. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.2