Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Świetlica socjoterapeutyczna

Projekt ma na celu wsparcie młodzieży w wieku 11-14 lat, będącej w grupie zagrożenia lub wykluczonej społecznie z powodu pochodzenia.
Obejmuje 12 spotkań jedno godzinnych, podczas których nauczymy się m.in.:

– jak budować konstruktywne relacje z innymi;

– jak współpracować i współdziałać w grupie;

– jak rozwijać poczucie własnej wartości, swoje talenty í zdolności;

– jak radzić sobie z emocjami í rozwijać empatię;

– jak podnieść motywację do nauki í rozwijać zainteresowania;

– jak podnieść samoocenę í poczucie własnej wartości;

– jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów.

Zadaniem projektu jest rozwijanie umiejętności społecznych, zwiększenie wiedzy na własny temat oraz przekształcenie postawy „nie umiem”, „nie dam rady” na „mogę”.

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi bezpieczną I przyjazną atmosferę.

 

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. 

KADRA

Arletta Kuźniewska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz informatyki i mediów w edukacji, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży oraz edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem zintegrowanym i wychowaniem przedszkolnym. 

Od 2016 roku uczę w Szkole Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach  organizowanych m.in.: przez Centrum Metody Krakowskiej, ORPEG, Centrum szkoleniowe KLANZA.

Liczne kursy dotyczące wykorzystania platform edukacyjnych w nauczaniu zdalnym, zaowocowały atrakcyjnymi dla dzieci lekcjami online.

Od kilku lat biorę z moimi uczniami udział w innowacji pedagogicznej „Emocja”- międzynarodowym projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży.

Od 2017 roku pracuję w przedszkolu Raudhóll, gdzie oprócz pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego, jestem częścią grupy „ Fjöltyngi Raudhóll”, która skupia się na możliwościach rozwoju dzieci obcego pochodzenia w Islandii. 

Swoją wiedzę w temacie wielojęzyczności stale poszerzam poprzez udział w licznych szkoleniach, spotkaniach. Prywatnie jestem mamą trójki wielojęzycznych dzieci.

Lidia Katarzyna Stróżyk

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia podyplomowe na kierunku – Logopedia. Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach o tematyce: ,,Neuropedagogika w pracy nauczyciela’’, ,,Diagnoza pedagogiczna’’, ,,Elementy komunikacji interpersonalnej’’, ,,Masaż logopedyczny’’ i wiele innych.

Od 2012 roku pracuję w Szkole Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, a od 2014 w przedszkolu islandzkim.

Ciągle szukam możliwości rozwoju oraz sprawdzonych metod pracy, które podnoszą jakość nauczania. Współpracując w zespole lubię dzielić się doświadczeniem.

Magdalena Denert

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacji wczesnoszkolnej, a także studia podyplomowe z logopedii. Pracuję w islandzkim przedszkolu Hnoðraholt oraz w Szkole Polskiej im. J. Korczaka w Reykjaviku. Jestem na ostatnim roku studiów podyplomowych na kierunku Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci.

W swojej pracy skupiam się na budowaniu odpowiedniej atmosfery, która pozytywnie wpływa na efekty współpracy. Stale podwyższam swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach m.in. z zakresu wspierania rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych, diagnozy logopedycznej dziecka dwujęzycznego, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.

Dążę do efektywniejszych metod nauczania i staram się zawsze stawiać dobro dziecka na pierwszym miejscu. Pracę z dziećmi traktuje jako pasję a nie obowiązek.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Macierzyństwo jest dla mnie niesamowitą przygodą. Czerpię z niej wiele pomysłów i  inspiracji, które z powodzeniem wykorzystuję w swojej pracy.

NASZE ZAJĘCIA