III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

8 stycznia w Padwie odbyło się III międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu Erasmus + „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.  Podczas spotkania ustalono: Dalszą realizację zadań …

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

5 grudnia odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów projektu „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. Omawiano końcowe etapy pracy nad rezultatami pracy intelektualnej – książkę Kompendium nauczyciela – psychologiczne …

UMOWA O WSPÓŁPRACY

24 listopada Rektor PASSH Aleksandra Jędryszek-Geisler podpisała umowę o współpracy w dziedzinie nauki i edukacji z Rektorem Pomorskiej Szkoły Wyższej Przemysławem Ruchlewskim.  Przedmiotem umowy jest wieloletnia współpraca stron w zakresie …