KONKURS NA POLONIJNEGO ARTYSTĘ ROKU "KREATORZY UCZUĆ I WYOBRAŹNI" 2021/2022

KONKURS NA POLONIJNEGO ARTYSTĘ ROKU „KREATORZY UCZUĆ I WYOBRAŹNI” 2021/2022– 2021

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy o I edycji konkursu na Polonijnego Artystę Roku, pod tytułem „Kreatorzy uczuć i wyobraźni”.

Wierząc, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konkursie.

Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby artystów polonijnych na całym świecie, a tym samym docenienie osób szczególnie zaangażowanych w krzewienie twórczości artystycznej,  którzy przez własne działania promują sztukę i kulturę.

Aby poznać szczegóły udziału w Konkursie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, a osoby zainteresowane wysłaniem zgłoszenia – do pobrania formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (poniżej).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurs@passhlondyn.eu.

Z wyrazami szacunku,

Rektor

Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA UCZNIA ROKU “JA I MOJA SZKOŁA” 2021/2022

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA UCZNIA ROKU  “JA I MOJA SZKOŁA” EDYCJA II – 2021/2022

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy o II edycji Międzynarodowego Konkursu na Ucznia Roku, tym razem z podtytułem “Ja i moja szkoła”.

Wierząc, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konkursie na Ucznia Roku “Ja i moja szkoła”.

Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby uczniów szkół w Polsce i szkół polonijnych na całym świecie, a tym samym:

– docenienie uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i odnoszących sukcesy,  którzy przez własne działania promują swoją szkołę oraz budują motywację do kontynuowania w niej nauki;

– promowanie zaangażowania w życie szkolnych społeczności;

– dostrzeganie osiągnięć uczniów z różnych środowisk, krajów i kontynentów.

Aby poznać szczegóły udziału w Konkursie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, a osoby zainteresowane wysłaniem zgłoszenia – do pobrania formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (poniżej).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurs@passhlondyn.eu.

Z wyrazami szacunku,

Rektor

Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

KONKURS NA UCZNIA ROKU SZKOŁY POLONIJNEJ 2020/2021

Znamy już zwycięzców konkursu na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej

Szanowni Państwo, 

głosować można raz, wybierając z każdej z trzech kategorii wiekowej jednego kandydata na zwycięzcę. 

Zgłoszenia w kategorii do 10 r. ż.

Zgłoszenia w kategorii 11-15 r. ż.

Zgłoszenia w kategorii 16-18 r. ż. 

 

KONKURS NA UCZNIA ROKU SZKOŁY POLONIJNEJ EDYCJA I – 2020

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy o I edycji Konkursu na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej.

Chcielibyśmy wyróżnić młodych ludzi, którzy w szczególny sposób angażują się
w życie polonijnych społeczności szkolnych – odnoszą sukcesy w konkursach polonijnych, aktywnie uczestniczą w zajęciach szkolnych, odznaczają się wysoką kulturą osobistą, chętnie współpracują przy organizowaniu imprez szkolnych, są otwarci na potrzeby innych i z entuzjazmem współdziałają w grupie, stając się inspiracją dla swoich kolegów i koleżanek z całego świata.

Wierząc, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konkursie na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej.

Aby poznać szczegóły udziału w Konkursie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, a osoby zainteresowane wysłaniem zgłoszenia – do pobrania formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rektorat@passhlondyn.eu.

Z wyrazami szacunku,

Rektor

Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie