II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

           Zapraszamy na II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, podejmujący temat interdyscyplinarnych problemów warsztatu pracy nauczyciela polonijnego z obszarów: psychologii, logopedii, metodyki nauczania, glottodydaktyki oraz kulturoznawstwa.

Wydarzenie zostało zaplanowane na 16 – 17 stycznia 2021 roku. Od 16 stycznia na naszym kanale YouTube, w ramach Wymiany Dobrych Praktyk, dostępnych będzie kilkanaście wystąpień dyrektorów, nauczycieli z różnych krajów, gdzie prowadzona jest oświata polonijna. Wystąpienia w dniu 17 stycznia odbędą się za pośrednictwem Microsoft Teams. Wykłady odbędą się w czasie rzeczywistym oraz z możliwością odtworzenia nagranego materiału (do 18 stycznia 2021 roku).

W programie przewidziano kilkanaście wykładów i warsztatów, a także panel dyskusyjny. Wykłady inauguracyjne wygłoszą: dr hab. prof. UŁ Edyta Pałuszyńska  – Aforyzmy na lekcjach języka polskiego, krótkie teksty i ciekawe wykorzystywanie na lekcjach oraz dr hab. prof. IBL PAN Agata Roćko –Być niebieskim ptakiem czy mieć poukładane w głowie? – o nauczaniu i rozumieniu polskiej frazeologii.

Szczegółowy program dostępny w załączniku poniżej.

Rada naukowa: dr hab. prof. UŁ Edyta Pałuszyńska, dr hab. prof. US Elżbieta Perzycka,  dr hab. prof. UW Mirosław Pęczak, dr hab. prof. IBL PAN Agata Roćko, dr Wojciech Drzeżdżon, dr Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz dr Ewa Wojtowicz.

Patronem honorowym II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie a gościem honorowym prof. Jerzy Bralczyk, Pani Anna Aleksandra Radecka – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Pan Tadeusz Młynek – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Ambasadorem II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został zespół LOMBARD. 

Koszt udziału w całym wydarzeniu 20 GBP. Wpłaty należy dokonać do dnia 15 stycznia 2021 roku. 

Płatność poniżej PayPal lub karta

                                             Ambasador II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej – zespół LOMBARD https://www.facebook.com/zespol.lombard

Prelegenci II MDEP – wystąpienia w dniu 17 stycznia 2021

Prelegenci II MDEP – wystąpienia w dniu 16 stycznia 2021 w ramach wymiany dobrych praktyk

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK

Partnerzy II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej