L.p.

Rodzaj zajęć

Liczba godzin lekcyjnych

Cena

1.     

Zajęcia indywidualne do 6 godzin lekcyjnych (spotkanie dwie godziny lekcyjne)

Powyżej 6 godzin lekcyjnych (spotkanie dwie godziny lekcyjne)

2

30.00 GBP

25.00 GBP

2.

Zajęcia grupowe (kursy semestralne) –  4 osoby w grupie maksymalnie do   6 – osób    (2 x w tygodniu po dwie godziny lekcyjne)                                              

68

300.00 GBP

3.

Kurs semestralny medyczny języka polskiego – 4 do 6 osób w grupie (3 x w tygodniu po dwie godziny lekcyjne)             

72

360.00 GBP + opłata rejestracyjna 20.00 GBP

4.

Kurs semestralny biznesowy języka polskiego – 4 do 6 osób w grupie (3 x w tygodniu po dwie godziny lekcyjne)

72

360.00 GBP + opata rejestracyjna 20.00 GBP

5.

Kurs specjalistyczny – „Szukam pracy w Polsce”. Intensywny kurs czterotygodniowy. Minimum 4 osoby w grupie (5 x w tygodniu po dwie godziny lekcyjne).

40

250.00 GBP + opłata rejestracyjna 10.00 GBP  

6.

Intensywne grupowe kursy wakacyjne na wszystkich poziomach nauczania (5 x w tygodniu po dwie godziny lekcyjne przez trzy tygodnie) minimum 4 osoby w grupie

30

190.00 GBP

 

Type of course

Number of

hours 

Price

1.

Individual classes up to 6 lessons ( two hour lesson )

More than 6 lesson hours ( two hour lesson )

2

£30.00

£25.00

2.

Group classes (semester courses) – 4 people in a group of up to 6 – people (2 x per week – two hour lessons)

68

£300.00

3.

Polish-language medical terminology programme – 4 to 6 participants per group (3 x per week, 2 hour lessons)

72

£360. + registration fee
£20.00

4.

Polish business language terminology course – 4 to 6 participants per group (3 x per week, 2 hour lessons)

72

£360. + registration fee
£20.00

5.

Professional course – 'I am looking for a job in Poland’. Intensive four-week course. Minimum of 4 students per group (5 x per week, 2 hour lessons).

40

£250.00 + registration fee
£10.00

6.

Intensive group holiday courses at all levels (5 x per week with two hour lessons for three weeks) with a minimum of 4 participants per group

30

£190.00

Płatności/Payment

POLISH ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES LTD

account number (numer konta): 36610194  

sort code (numer oddziału) : 04-00-75

IBAN: GB27 REVO 0099 6931 2030 19  

BIC: REVOGB21

Bank/Payment institution: Revolut