Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Trening umiejętności społeczno-emocjonalnych z elementami uważności to cykl zajęć grupowych dedykowany dzieciom polonijnym lub pochodzenia polskiego przybyłych na Islandię w okresie wczesnego dzieciństwa.
Wiek dzieci biorących udział w projekcie: 5-6 lat.
Zajęcia nastawione są na rozwój potrzeb indywidualnych, tj.: kompetencji społecznych, emocjonalnych, mających na celu rozwijanie umiejętności współpracy czy też naukę empatycznego reagowania na osobę.
Nieodzownym elementem zajęć będą techniki relaksacyjne  jogi, które mają za zadanie  wspomóc regulację emocji tak potrzebną by właściwie zareagować na różne sytuacje oraz zabawy ruchowe mające na celu poprawę koordynacji ruchowej dzieci.
Szeroki rozwój cyfryzacji, wszechobecny pośpiech, ograniczenie kontaktów w okresie Covid-19 sprzyjały temu, że dzieci już od najmłodszych lat spędzały za dużo czasu w świecie cyfrowym, a nie realnym. Traciły więc realną umiejętność społecznego funkcjonowania w społeczeństwie.
Wychodząc naprzeciw tym sytuacjom, powstaje nowa inicjatywa wspierająca rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w późnym wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.
 
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona.

KADRA

Klaudia Kurcyus-Parzyk

Jestem magistrem psychologii klinicznej, specjalizującym się w pracy z dziećmi i diagnozie autyzmu – ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS – 2, trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach z zakresu funkcjonowania osób w spektrum autyzmu, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, depresji, wybiórczości jedzenia, posiadam uprawnienia diagnostyczne standaryzowanych testów takich jak Skala Inteligencji Stanford Binet 5, Skala Inteligencji Wechslera.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pod okiem specjalistów psychologii oraz zespołów interdyscyplinarnych, w takich miejscach jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, przedszkola m. in terapeutyczne, szpital z oddziałem neurologicznym, ośrodek diagnozy FAS. Pracowałam również z osobami dorosłymi na oddziale neurologicznym.
Nieodłącznie, udzielam wsparcia, konsultacji i psychoedukacji dla rodziców – w duchu rodzicielstwa bliskości.

Maria Procz

Jestem studentką czwartego roku Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach. Obecnie rozwijam swoje umiejętności pracując z niepełnosprawnymi dorosłymi oraz dziećmi na Islandii, co daje mi poczucie wdzięczności i wypływającą z tego chęć niesienia pomocy innym.
Dzielenie życia między dwoma krajami pozwoliło mi zrozumieć, że pomimo różnic kulturowych, językowych czy ekonomicznych, wszyscy potrzebujemy miłości, poczucia przynależności, zrozumienia i umiejętności komunikowania naszych potrzeb.
Dbam o rozwój osobisty i stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez liczne uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, konferencjach. Na co dzień jestem empatyczną towarzyszką, słuchaczką i obserwatorką, dzielę się tym co wiem,
czuję i tym co mnie inspiruje.

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ