Konferencja „Nowe wyzwania i nowe ścieżki w edukacji”

Zmieniająca się rzeczywistość, pandemia, mobilność, nowe technologie, czy gwałtowne zmiany kulturowe  powodują, że przed edukacją, pojawiają się nowe wyzwania. Aby prawidłowo realizować zasadę efektywności, czyli związku między celami a wynikami kształcenia współczesny nauczyciel musi nieustannie się rozwijać
i dokształcać. Pole możliwości innowacyjnych w nauczaniu jest szeroko otwarte i nie widać tu kresu twórczych możliwości pracowników dydaktycznych. Chcielibyśmy aby konferencja była okazją do dokonania pogłębionej analizy nowych wyzwań i nowych ścieżek w nauczania języka polskiego jako obcego, odziedziczonego przez specjalistów z dziedziny lingwistyki, dydaktyki, psychologii i socjologii.

Dlatego też jako przewodnicząca komitetu organizacyjnego w imieniu własnym oraz pracowników i współpracowników Polish Academy of Social Sciences and Humanities zapraszam do uczestnictwa w konferencji, której tematem jestNowe wyzwania, nowe ścieżki w edukacji – Psychologiczne i pedagogiczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego, odziedziczonego i podzielenie się  wnioskami
z przeprowadzonych badań, pomysłami, przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie.

Z wyrazami szacunku,

organizatorzy

Opłaty