ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE NA II SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 PRZYJMUJEMY DO 15 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

W roku akademickim 2022/2023 uruchomiona zostanie kolejna edycja seminarium doktoranckiego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Dla uczestników seminarium doktoranckiego uzyskanie stopnia naukowego doktora ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na podniesienie kwalifikacji, a w konsekwencji – możliwość zatrudnienia lub awansu zawodowego – jak i szansę na dalszy rozwój naukowy, z którym doktorat jest bezpośrednio związany.

Celem uczestnictwa w seminarium doktoranckim jest wykształcenie u uczestników seminarium:

  • umiejętności indywidualnej pracy naukowej,
  • posługiwania się literaturą naukową,
  • prowadzeniem badań naukowych,
  • pisania tekstów naukowych,
  • prezentowanie wyników swoich eksploracji na konferencjach naukowych.

Uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz roli naukowca, a także będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z badaczami oraz możliwość zarówno biernego, jak i czynnego udziału w sympozjach, konferencjach i publikowania swoich tekstów w czasopiśmie Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych.

W ramach seminarium doktoranckiego prowadzone są zajęcia z metodologii pracy naukowej, metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej, w tym:

  • konwersatoria – wspólne zajęcia dla słuchaczy danego rocznika służące rozwijaniu  warsztatu naukowego,
  • zajęcia specjalizacyjne – będą obejmowały problematykę związaną z tematami prac doktorskich,
  • konsultacje indywidualne z opiekunem merytorycznym seminarium,
  • warsztaty – dotyczące m.in. zasad gromadzenia materiału badawczego, znalezienia promotora, pisania rozprawy doktorskiej, wymogów egzaminacyjnych.