SYMPOZJUM „KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY”

4 stycznia w siedzibie naszego partnera – Pomorskiej Szkole Wyższej odbyło się Sympozjum „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.
Podczas sympozjum koordynator – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler omówiła realizowany przez nas projekt w ramach programu Erasmus +, przedstawiła rezultaty pracy intelektualnej projektu. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać interesujących wykładów prof. dr hab. Roksolyany Shvay, dr hab. Łukasza Zweiffela, mgr Ewy Tomaszewskiej, dr Ewy Wojtowicz oraz dr Moniki Popow.
Można było także bezpłatnie otrzymać drukowaną wersję książki „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, która w ramach projektu powstała.
Wersja w pdf dostępna jest bezpłatnie w linku https://bit.ly/3i08XeP