European Union PIC E10252368

Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych za cel swojej działalności naukowo-dydaktycznej uznaje rozwój i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez realizację międzynarodowych badań, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na międzynarodowych konferencjach naukowych, nauczanie akademickie studentów zarówno tych mieszkających w Polsce, jak i poza jej granicami, nauczanie doktorantów i słuchaczy, prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Fakt, iż jesteśmy polskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w Londynie stanowi o naszej unikatowości. Lokalizacja uczelni daje ogromne możliwości rozwoju badań nad polską emigracją w Wielkiej Brytanii, dlatego też kadra naukowa PASSH za jeden z wielu celów uznaje rozwój wiedzy dotyczącej wielokulturowości i tożsamości kulturowej różnych grup etnicznych, w tym również Polaków zamieszkujących na obczyźnie. W wyniku swojego położenia oraz naszych zainteresowań mamy szerokie kontakty z Polonią z całego świata. Londyn jest, też idealnym miejscem gdzie możemy obserwować, badać i analizować zmiany zachodzące w języku ojczystym.

„Jesteśmy dla Polonii i o Polonii”

Celem działalności Instytutów funkcjonujących w strukturach Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie jest przede wszystkim:

  • organizacja konferencji naukowych,
  • udział w konferencjach międzynarodowych,
  • prowadzenie i publikacja multidyscyplinarnych badań naukowych (również w ramach programu Erasmus +),
  • współpraca z ośrodkami akademickimi w Polsce w celu realizacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych,
  • prowadzenie seminarium doktoranckiego,
  • promowanie polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie.

Struktura Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych

Rektor PASSH – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Instytut Nauk Społecznych – Dyrektor Instytutu – dr Marcin Bartłomiej Jurczyk

Członkowie Instytutu:

prof. Wojciech Drzeżdżon

prof. Iwona Miedzińska

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

dr Ewa Wojtowicz

mgr Małgorzata Burba

mgr Mirosława Lipka

mgr Monika Plata

mgr Mariusz Rutczyński

mgr Mirosław Szcześniak

mgr Szymon Wojczakowski

 

Instytut Nauk Humanistycznych – Dyrektor Instytutu dr Rafał Maćkowiak

Członkowie Instytutu:

prof. Aneta Lewińska

dr Rafał Maćkowiak

mgr Piotr Kosla

mgr Grażyna Kowalczyk – Borończyk

mgr Sylwester Kurowski

mgr Klaudia Mucha-Iwaniczko

mgr Joanna Olkuska

Informatyka – mgr Mateusz Geisler

Menadżer Projektu – lic. Mateusz Szcześniak

Statut Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych

Statut