Nasza inicjatywa ma na celu umożliwienie, nauczycielom z całego świata, podzielenia się inspirującymi rozwiązaniami metodycznymi i dydaktycznymi. Pragniemy stworzyć przestrzeń,  w której będę mogli Państwo zaprezentować swoje pomysły – zarówno w formie prezentacji (prelekcji), jak i publikacji. Tegoroczny konkurs nosi tytuł: „Cztery pory roku – inspirujące lekcje”. Proponowana tematyka pozwala na szerokie spektrum – jesteśmy otwarci na tematy związane nie tylko z tytułowymi porami roku, ale także ze świętami obchodzonymi w poszczególnych okresach, z literaturą i innymi tekstami kultury, ujęciem tematu przez pryzmat różnych przedmiotów oraz  w koncepcji interdyscyplinarnej – łączącej kilka dziedzin.

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie będą mieć możliwość prezentacji pomysłów podczas IV Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej, który odbędzie się 14-15 stycznia 2023 roku oraz opublikowania dydaktycznych rozwiązań w formie publikacji: „Cztery pory roku – inspirujące lekcje. Nauczyciele nauczycielom. Scenariusze”. Szczegóły dotyczące formy przygotowania scenariuszy znajdują się poniżej.

Wymogi redakcyjne:

Pomysły powinny zostać ujęte w formie prostego scenariusza, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które Państwo proponujecie – mogą one zostać opatrzone autorskim komentarzami/wskazówkami dla odbiorców – potencjalnych prowadzących zajęcia według proponowanego scenariusza. Jeśli temat odnosi się do fragmentów lektury lub innego tekstu kultury prosimy o dołączenie ich w formie załącznika, jeśli korzystają Państwo z fragmentów (lub całości) filmu prosimy o dokładny opis – tytuł, reżyser, czas. Do koncepcji można dołączyć także karty pracy.  Po przesłaniu e-maila z chęcią udziału w konkursie, otrzymają Państwo szablon, w którym należy umieścić scenariusz.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 05.01.2023 r.

kontakt: nauczyciele@passhlondyn.eu