Wydawnictwo Naukowe Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie istnieje od 2020 roku. Wydajemy książki ze wszystkich dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Główny nacisk Wydawnictwo kładzie na publikowanie prac monograficznych oraz dorobku badawczego kadry naukowo-dydaktycznej z różnych ośrodków naukowych. Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym.  W najbliższym czasie Wydawnictwo zamierza rozpocząć druk czasopisma Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych. Wyróżnia nas wysoka elastyczność we współpracy z autorami. Staramy się, aby nasze prace spełniały najwyższe wymagania czytelników zarówno pod względem merytorycznym, estetycznym i technicznym. Z satysfakcją przyjmujemy pochwały i podziękowania za solidną pracę i profesjonalizm. Jednak najbardziej cieszy nas gdy nasze usługi są polecane kolejnym zainteresowanym.

Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych: Archive of Social Social Science and Humanities to czasopismo otwarte, recenzowane. Wydawane przez Polską Akademię Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie od 2020 roku. Głównym celem czasopisma jest zapewnienie intelektualnej platformy wymiany doświadczeń dla naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Czasopismo ma na celu promowanie interdyscyplinarnych studiów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz stać się wiodącym czasopismem w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Czasopismo publikuje prace badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, m.in. takich jak antropologia, pedagogika, filozofia, psychologia, socjologia, praca socjalna, kryminologia, etnologia, językoznawstwo, literatura i wielu innych.

Czasopismo publikuje artykuły oryginalne, artykuły przeglądowe, ramy koncepcyjne, modele analityczne i symulacyjne, studia przypadków, badania empiryczne, sprawozdania oraz recenzje książek. Publikowane są również specjalne wydania poświęcone ważnym tematom z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Publikowanie na łamach Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych jest bezpłatne: redakcja nie pobiera opłat i nie wypłaca wynagrodzenia za publikację tekstów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.

Zapraszamy Autorów prac naukowych do przesyłania swoich tekstów lub ich fragmentów w formacie PDF. Oferujemy najwyższą jakość w konkurencyjnej cenie!

Redaktor naczelny: dr Marcin Jurczyk

Redaktor naczelny: dr Marcin Jurczyk

Email: marcin.jurczyk@pashhlondyn.eu

Sekretarz redakcji: mgr Piotr Kosla

Email: piotr.kosla@passhlondyn.eu

Redaktor językowy: dr Mateusz Gaze

Email: mateusz.gaze@passhlondyn.eu

Redaktor realizacji produkcji wydawniczej: dr Rafał Maćkowiak

Email: rafal.mackowiak@passhlondyn.eu