W imieniu organizatorów zapraszamy na I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej, który poświęcony będzie tematyce nauki języka białoruskiego i warsztatów dydaktycznych w otoczeniu białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz pod względem emigracji. Program konferencji obejmuje wystąpienia, wykłady, dyskusje, wystawy i prezentacje szkół. Zapraszamy do udziału nauczycieli, wychowawców i wychowawców, liderów grup, założycieli i założycieli szkół weekendowych z białoruskim językiem edukacji w Warszawie i innych miastach Polski.

PROGRAM I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA EDUKACJI BIAŁORUSKIEJ

REJESTRACJA NA I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI BIAŁORUSKIEJ

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie krótkiego formularza dostępnego tutaj.

RADA NAUKOWA I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA EDUKACJI BIAŁORUSKIEJ

Prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr doc. Aleś Łozka, dyrektor Szkoły Białoruskiej w Warszawie
Dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Dr Bazyli Siegień, Uniwersytet w Białymstoku

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dom Białoruski w Warszawie – GŁÓWNY ORGANIZATOR
Parlamentarny Zespół do Spraw Białorusi
Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie (PASSH)
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”
Uniwersytet w Białymstoku
Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej
Białoruski Hub „Nowaja Ziamla” w Białymstoku
Centrum Kultury Białoruskiej w Białystok

MATERIAŁ Z I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA EDUKACJI BIAŁORUSKIEJ DO ODTWORZENIA