SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W BELGII

W dniach 22-26 marca 2024 roku przedstawiciele PASSH, w ramach realizacji projektu Erasmus +  „Innowacyjna Szkoła” uczestniczyli w spotkaniu u naszego partnera z Leuven. W trakcie pobytu poprowadzili szkolenia dla nauczycieli z Belgii z zakresu psychologicznych oraz pedagogicznych kompetencji nauczycieli.