Zapraszamy na V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej (V MDEP), podejmujący tematy związane z edukacją i warsztatem pracy nauczyciela polonijnego. Wydarzeniu towarzyszą konkursy, wystawy, reportaże.

Spotkanie zostało zaplanowane na 26 listopada 2023 roku.

Od 25 listopada na naszym kanale YouTube, w ramach Wymiany Dobrych Praktyk, dostępne będą wystąpienia dyrektorów, nauczycieli i absolwentów szkół polonijnych  z różnych krajów, gdzie prowadzona jest oświata polonijna.

Do obejrzenia będzie również  cykl reportaży pod nazwą „Polonijna osobowość roku”. 

Wystąpienia w dniu 26 listopada odbędą się w formie hybrydowej – w Sali Mulimedialnej oraz Seledynowej POSK, 238-246 King St, London W6 0RF, Wielka Brytania, a także za  pośrednictwem Google Meet. Wykłady odbędą się w czasie rzeczywistym oraz z możliwością odtworzenia nagranego materiału na naszym kanale YouTube.

W programie przewidziano cztery wykłady, cztery warsztaty, a także panel dyskusyjny.

Zakończenie V Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej zwieńczy uroczysta kolacja.

Patronem honorowym V MDEP został Instytut Rozwoju Języka Polskiego oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Partnerem V  MDEP jest Pomorska Szkoła Wyższa oraz NEURO Przychodnia Specjalistyczna. 

PATRONAT HONOROWY

PROGRAM V MIĘDZYNARODOWEGO DNIA EDUKACJI POLONIJNEJ

REJESTRACJA I REGULAMIN REJESTRACJI NA V MDEP

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Przemysław Gębal, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Bożena Wojtasik, Pomorska Szkoła Wyższa

dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab Anna Fidelus, prof UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Joanna Jereczek-Lipiińska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Dariusz Pater, prof UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Irena Pospiszyl prof. APS., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Piotr Dehnel, Pomorska Szkoła Wyższa

dr hab. Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa

dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr hab. Szymon Zmorzyński, Akademia Zamojska

dr Magdalena Czubak-Koch, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Wojciech Drzeżdżon, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

dr Anna Janus, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

dr Ewa Kiliszek, Uniwersytet Warszawski

dr Jacek Kołtan, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Wojciech Kućko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski

dr Marek Kulesza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marta Kulesza, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Kamil Kuracki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Justyna Kurtyka-Chałas, Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Lukasek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

dr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr Joanna Moleda, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Monika Popow, Pomorska Szkoła Wyższa
 

dr Wojciech Styk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Konrad Wierzbicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Ewa Wojtowicz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr Marcin Zarzecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler – przewodnicząca; dr Marcin Jurczyk; dr Rafał Maćkowiak; dr Ewa Wojtowicz; mgr Małgorzata Burba; mgr Piotr Kośla; mgr Grażyna Kowalczyk-Borończyk; mgr Sylwester Kurowski; mgr Mirosława Lipka; mgr Klaudia Mucha-Iwaniczko; mgr Monika Plata; mgr Mariusz Rutczyński; mgr Mirosław Szcześniak; mgr Szymon Wojczakowski

TEMATYKA WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

Ja i rówieśnicy – językowa kreacja relacji szkolnych w pracach dzieci z rodzin migracyjnych

prof. dr hab. Aneta Lewińska, Zakład Polonistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Szkoła przyszłości to skomplikowana sprawa”– refleksje o efektywnej edukacji polonistycznej w kontekście badań nad wielojęzycznością i wielokulturowością

dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, Zakład Polonistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

W stronę pozytywnej edukacji językowej. Dobrostan uczących się i nauczających w kulturowym kontekście zajęć z języka polskiego jako odziedziczonego/języka pochodzenia

prof. dr hab. Przemysław E. Gębal, Zakład Polonistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Mix kulturowy, czyli nasza teraźniejszość

dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW, Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą, Uniwersytet Warszawski

Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów

dr Ewa Wojtowicz, Wydział Nauk Społecznych, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Instytut Nauk Społecznych, Polish Academy of Social Sciences and Humanities

Lepsza polszczyzna: jak mówić profesjonalnie

mgr Mirosław Szcześniak, Polish Academy of Social Sciences and Humanities

Magiczny teatrzyk Kamishibai jako sposób na efektywną pracę z tekstem literackim

mgr Grażyna Kowalczyk-Borończyk, Polish Academy of Social Sciences and Humanities

Tworzenie środowiska, w którym współpraca będzie normą

mgr Mirosława Lipka, Polish Academy of Social Sciences and Humanities

PRELEGENCI V MDEP

ZAPOWIEDZI WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

WYKŁADY DO ODTWORZENIA

DOFINANSOWANO PRZEZ INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

WYDARZENIA WSPÓŁTOWARZYSZĄCE

Międzynarodowy Konkurs na Ucznia Roku „Patron szkoły moim mistrzem i autorytetem” – szczegóły i zgłoszenia

Międzynarodowy Konkurs na Polonijnego Artystę Roku „Kreatorzy uczuć i wyobraźni” – szczegóły i zgłoszenia

Międzynarodowy Konkurs dla Nauczycieli „Cztery pory roku w polskiej szkole – inspirujące lekcje” – szczegóły i zgłoszenia

PARTNER KONKURSÓW

AMBASADOR V MDEP

GOŚCIE HONOROWI

GOŚCIE SPECJALNI

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK - WYWIADY Z ABSOLWENTAMI, NAUCZYCIELAMI, DYREKTORAMI

OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU 2023 - REPORTAŻE

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

ZASIĘG V MIĘDZYNARODOWEGO DNIA EDUKACJI POLONIJNEJ

WYSTAWY

ZE ŚWIATA WIRTUALNEGO - DO ŚWIATA REALNEGO Galeria w Witrynie Grupy "ALE FOTO"

Wystawa dotyczy I Edycji Festiwalu Fotografii – ALE FOTO FEST – Ze świata wirtualnego do realnego prezentująca dzieła członków grupy ALE FOTO. Festiwal miał miejsce w Aleksandrowie Kujawskim.
Grzegorz Misiak
Studiował w Prywatnej Akademii Sztuk Pięknych Tadeusza Piotrowskiego – Olsztyn. Członek – założyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Od 1987 roku wykonuje zawód artysty. W latach 1999 – 2005 W-ce Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Brał udział w wielu wystawach i konkursach rysunku satyrycznego, kilkakrotnie nagradzany. Od 1998 roku realizuje autorski projekt – GALERIA HUMORU I SATYRY „Na Drabinie”. Członek redakcji kwartalnika literacko-artystycznego Ypsilon. Twórca tekstów poetyckich i fraszek.
Wojciech Balczewski
Emeryt. Zainteresowanie fotografią od trzynastego roku życia. Współzałożyciel Włocławskiego i Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego. Udział w konkursach,plenerach, wystawach indywidualnych i zbiorowych na terenie kraju. Instruktor fotografii, mistrzowskie uprawnienia rzemieślnicze w zawodzie-fotograf, członek Fotoklubu RP i Związku Polskich Artystów Fotografików.
Preferowana fotografia tradycyjna-srebrowa z jej przetworzeniami w różnych technikach i fotografia chromianowa i żelazowa. Korzysta też z fotografii cyfrowej z jej edycją i drukiem.

GALERIA

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

MEDIA O V MIĘDZYNARODOWYM DNIU EDUKACJI POLONIJNEJ