I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI BIAŁORUSKIEJ

3 czerwca na Uniwersytecie Białostockim odbył się I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej, którego byliśmy współorganizatorem. Na konferencji poruszono tematy związane z edukacją białoruską w Polsce. To było niesamowite spotkanie naukowców, praktyków, osób reprezentujących zarówno mniejszość białoruską w Polsce, diasporę białoruską w Polsce oraz przedstawicieli Polonii. Podczas obrad długo dyskutowano o konieczności nauczania języka ojczystego, podtrzymywania tożsamości narodowej Białorusinów, o formach tej edukacji oraz dzielono się bardzo długimi doświadczeniami Polonii na świecie w tworzeniu i utrzymywaniu edukacji polonijnej.