DOTACJA ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Grantowego dla  Polonii i Polaków za granicą.

Nazwa zadania publicznego: Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja