ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA KSIĄŻKI

ŚWIAT EDUKACJI POLONIJNEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ NA OBCZYŹNIE

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność zwrócić się do Państwa z wyjątkowym zaproszeniem do uczestnictwa
w projekcie tworzenia wspólnej książki „Świat edukacji polonijnej. Praktyczne aspekty funkcjonowania szkół na obczyźnie”.

Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie (PASSH) od lat współpracuje ze szkołami polonijnymi na całym świecie i wspiera nauczycieli polonijnych w działaniach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży pochodzących z polskich rodzin lub mających polskie korzenie za granicą. Jednocześnie, PASSH za jeden z kluczowych celów uznaje rozwój wiedzy dotyczącej Polaków zamieszkujących na obczyźnie.

PASSH docenia wkład społeczności polonijnej w rozwijanie edukacji oraz zaangażowanie nauczycieli w promocję kultury i języka polskiego za granicą. Poprzez współpracę, konkursy, i wywiady, promujemy sukcesy szkół polonijnych i honorujemy ich nauczycieli oraz uczniów, którzy przyczyniają się do zachowania polskiej tradycji i dziedzictwa poza granicami kraju.

W ramach naszych działań, chcielibyśmy stworzyć publikację, w której szkoły polonijne mogą podzielić się swoim cennym doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami edukacyjnymi. Naszym celem jest, aby te inspirujące historie dotarły do jak najszerszego grona odbiorców, stanowiąc nieocenioną bazę wiedzy na temat funkcjonowania i sukcesów szkół polonijnych.

Propozycja współpracy wynika z przekonania, że Państwa działalność może sprawić, że publikacja stanie się wyjątkowa i wpłynie na szerokie grono czytelników. Wartość, jaką możemy stworzyć poprzez tę współpracę będzie unikalnym doświadczeniem popularyzującym edukacje polonijną na całym świecie.

W imieniu własnym i współpracowników PASSH wyrażamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie i staną się współautorami tej oryginalnej publikacji.

                                                                                                               Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                      dr Marcin Jurczyk

                                                                                                                      Redaktor naczelny

                                                                                                                       PASSH Publishing

Zaproszenie i szczegóły