DOTACJA ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.

Nazwa przedsięwzięcia:  „Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne w Wielkiej Brytanii II”

Kwota dotacji:  w 2023 r- 6 150,00 zł     

Całkowita wartość przedsięwzięcia:  354 171,00 PLN

Przedsięwzięcie : „Konkurs Na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej”

Dofinansowanie do kosztów promocji, zakupu nagród i ich wysyłki do laureatów.