WIZYTA W POLSKIEJ SZKOLE DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. ST. MONIUSZKI, USA

Na początku lutego bieżącego roku, Rektor PASSH dr Aleksandra Jędryszek-Geisler odwiedziła Polską Szkołę Dokształcającą im. St. Moniuszki w Rockway Beach, NY.

Podczas wizyty miała okazję obserwować zajęcia prowadzone w tej szkole, poznać uczniów oraz poprowadzić szkolenie dla nauczycieli i rodziców. Szkolenie dotyczyło wykorzystania teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w rozwoju dzieci. 

Była to także okazja do spotkania się ze zwycięzcą 1. edycji Międzynarodowego Konkursu na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej, który od kilku lat organizujemy. Kacper Wróblewski jest uczniem właśnie tej szkoły.