Zapraszamy na kurs – Jak napisać artykuł naukowy?

Zadanie napisania pracy naukowej i przekazania jej do czasopisma w celu jej opublikowania jest czasochłonnym i często zniechęcającym zadaniem. Bariery w efektywnym pisaniu obejmujące brak doświadczenia, złe nawyki pisania, lęk przed pisaniem, nieznajomość wymagań, brak pewności co do umiejętności własnego pisania, lęk przed niepowodzeniem oraz niska odporność na informacje zwrotne charakteryzują każdego początkującego autora. Jednak sam proces pisania może być pomocnym narzędziem promowania procesu naukowego myślenia oraz rozwoju praktycznych umiejętności pozwalających autorom na udział w szerszych rozmowach naukowych. Zrozumienie procesu i struktury wykorzystanej do stworzenia naukowej publikacji z pewnością zwiększy prawdopodobieństwo, że przesłany manuskrypt zostanie opublikowany. Sukces udanej publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymaga znacznego wysiłku. Taki wysiłek można zmaksymalizować, postępując zgodnie z kilkoma prostymi sugestiami podczas tworzenia pracy. Postępując zgodnie z sugerowanymi, wskazówkami oraz unikając typowych błędów można osiągnąć wymarzony sukces. Jasna prezentacja wyników badań jest niezbędna dla rozwoju nauki i praktyki zawodowej. Kulminacja procesu publikacji zapewnia nie tylko satysfakcję badacza i ochronę własności intelektualnej, ale także ważną funkcję rozpowszechniania wyników badań, nowych pomysłów i alternatywnej myśli, co ostatecznie ułatwia dyskurs naukowy. Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne umiejętności rozwoju warsztatu pisarskiego oraz przedstawienie praktycznych sugestii dotyczących osiągnięcia sukcesu w pisaniu i przesyłaniu manuskryptów do polskich oraz zagranicznych czasopism naukowych. Kurs przeznaczony jest dla początkujących adeptów nauki oraz wszystkich osób pragnących doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Ukończenie kursu winczuje uzyskanie certyfikatu PASSH o uczestnictwie w kursie.

Podczas kursu dowiesz się:

 • Czym jest artykuł naukowy oraz czasopismo naukowe,
 • Jak przygotować się do napisania tekstu naukowego, czyli o procesie tworzenia idei,
 • Czym kierować się przy wyborze czasopisma,
 • Czym są Ministerialne wykazy czasopism naukowych,
 • Jak tworzyć tytuł odzwierciedlający treść artykułu,
 • Czym są słowa kluczowe?
 • Jakiego języka używać i jak uniknąć błędów,
 • Czym jest abstrakt i jaka jest jego prawidłowa budowa,
 • Czym jest schemat AIMRD,
 • Czym są bazy danych (research databases),
 • Jak profesjonalnie odnieść się do teorii,
 • Jak przedstawiać uzyskane wyniki,
 • Jak dostosować treść do rodzaju artykułu,
 • Jak odpowiedzieć na uwagi recenzentów,
 • Czym jest arkusz recenzji,
 • Jakie istnieją rodzaje stylów cytowania,
 • Co to jest Open Access?
 • Czym jest numer DOI oraz ORCID.

Prowadzący: dr Marcin B. Jurczyk              

Czas trwania kursu: 5 sesji online (pięć godzin)

Kontakt: miroslaw.szczesniak@passhlondyn.eu

Koszt: £100