Pozytywna dyscyplina w klasie

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 21 czerwca o godzinie 19.00.
Szkolenie poprowadzi dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
Cena £15.
Szkolenie odbędzie się na Microsoft Teams.
Zapisy: rektorat@passhlondyn.eu
Głównym celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Cele szczegółowe to: zwiększenie wiedzy w zakresie powstawania negatywnych zachowań uczniów, identyfikacji mechanizmów zachowań negatywnych oraz umiejętne reagowanie na tego typu zachowania, a także nauka zastosowania konkretnych metod pracy pomocnych przy utrzymaniu dyscypliny w klasie.