SPOTKANIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH 16.11.2020

Praca nauczyciela współorganizującego w świetle przepisów MEN, zasad pedagogiki specjalnej i potrzeb szkoły/przedszkola organizującego kształcenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przepisy jednakowe dla nas wszystkich, zasady w zależności od niepełnosprawności ucznia a całą resztę ustalamy w oparciu o te “pierwsze” uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka, omówione i ustalone w gronie nauczycieli uczących TEGO ucznia, za zgodą dyrektora i w porozumieniu i akceptacji tych działań przez rodzica.
Chcesz to zorganizować i wykonać tak, by uczeń odniósł sukces?
Proces był przyjazny rozwojowi wszystkich uczniów w klasie?
Współpraca w gronie nauczycielskim była zgodna i twórcza?
By rodzic i dziecko ufało w mądrość moich działań?
By dyrektor dostrzegł zmiany w edukacji tej klasy i wspieranego ucznia?
Tak, jest to możliwe!  
Planowanie pracy i procesów edukacyjnych w oparciu na współpracy w zespole i zgodnie z przepisami da wiele rozwiązań w tej trudnej pracy. 
Zapisz się na nasze spotkanie PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
 
Spotkanie poprowadzi:
mgr Mirosława Lipka

Dyplomowany nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog z doświadczeniami w pracy jako nauczyciel i dyrektor, na wszystkich etapach kształcenia z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organizator procesu udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tych szkołach jako Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- po szkoleniach MEN w Warszawie. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Olsztynie i w Warszawie –  Edukacja Elementarna, Oligofrenopedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Coaching i tutoring w edukacji.

Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych. Trener i szkoleniowiec rad pedagogicznych, szczególnie z zakresu Organizacji Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej.

Realizator Grantów Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Trener wiodący i doradca w projekcie „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim”.

Doradca  kadry dyrektorskiej i nauczycielskiej, moderator  „Doskonalenie w sieci” w projekcie „Forum kadry wspomagania oświaty” na terenie Polski.

Pracownik Instytutu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie.