Konkurs na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej

KONKURS NA UCZNIA ROKU SZKOŁY POLONIJNEJ EDYCJA I – 2020

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy o I edycji Konkursu na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej.

Chcielibyśmy wyróżnić młodych ludzi, którzy w szczególny sposób angażują się
w życie polonijnych społeczności szkolnych – odnoszą sukcesy w konkursach polonijnych, aktywnie uczestniczą w zajęciach szkolnych, odznaczają się wysoką kulturą osobistą, chętnie współpracują przy organizowaniu imprez szkolnych, są otwarci na potrzeby innych i z entuzjazmem współdziałają w grupie, stając się inspiracją dla swoich kolegów i koleżanek z całego świata.

Wierząc, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konkursie na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej.

Aby poznać szczegóły udziału w Konkursie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, a osoby zainteresowane wysłaniem zgłoszenia – do pobrania formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rektorat@passhlondyn.eu.

Z wyrazami szacunku,

Rektor

Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie