Współpraca z Gdańską Szkołą Wyższą sformalizowana

PASSH sformalizowało porozumienie o studiach podyplomowych.

Zapraszamy na studia podyplomowe do Gdańskiej Szkoły Wyższej gsw.gda.pl – zakładka (podyplomowe/szkolenia).