I spotkanie szkoleniowe dla pracowników z organizacji partnerskich w ramach projektu Nr 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”

Zakończyło się I spotkanie szkoleniowe dla pracowników z organizacji partnerskich, które odbyło się w dniach 25-29.06.2021 w Warszawie. 

Poniżej krótkie sprawozdanie ze spotkania.

W sobotę, 26. 06. 2021 uczestnicy spotkania w Warszawie realizowali aktywności związane z poznawaniem specyfiki społeczno-kulturowej kraju organizatora szkolenia Polska.

Partner organizujący spotkanie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i informacjami, zaprosił uczestników do Muzeum Powstania Warszawskiego. Korzystając ze wsparcia przewodnika uczestnicy mogli poznać historię II Wojny Światowej w kontekście wybuchu i przebiegu Powstania Warszawskiego. Muzeum jest nowoczesnym projektem zaprojektowanym z rozmachem, który wzbudził podziw uczestników projektu. Zwiedzający mogli fotografować ekspozycję i zebrać materiały poszerzające wiedzę o losach Warszawy w przededniu i w trakcie trwania Powstania Warszawskiego. 

Wieczorem uczestnicy ze wszystkich organizacji partnerskich mogli w sposób dowolny dysponować swoim czasem. Część pozostała w hotelu, cześć udała się do teatru Capitol, część na spacer po Warszawie.

W niedzielę, 27. 06. 2021 o godzinie 9.00 rano rozpoczęło się I Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe, w ramach którego realizowano szkolenia z różnej tematyki. Poruszana problematyka była ciekawa i różnorodna. Spotkania z ekspertami przyczyniły się do rozwoju samoświadomości i kompetencji osobistych uczestników.

Dodatkowo, cała grupa uczestników z entuzjazmem podchodziła do proponowanych przez prowadzących ćwiczeń o charakterze aktywizującym i praktycznym. Dzięki czemu każde ze spotkań pozostawiło niedosyt wśród wszystkich uczestników – rozmowy na temat poruszanej tematyki były prowadzone również w trakcie przerw i po zakończeniu podstawowego spotkania.

Tematy szkoleń:

  • Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela 
  • Aktywizujace metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków
  • Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi 

Wieczorem organizator zaprosił uczestników na wspólną kolację. Spotkanie o mniej formalnym charakterze było okazją do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń z różnych szkół polonijnych, pogłębiania tematów zainicjowanych w trakcie szkoleń, ale również do wspomnień o Polsce – jako kraju urodzenia uczestników. Wspólne fotografie upamiętniły to spotkanie.

W poniedziałek, 28. 06. 2021 o godzinie 9.00 kontynuowano szkolenia w ramach I Spotkania Szkoleniowego dla Pracowników z Instytucji Partnerskich:

  • Kierowanie placówką edukacyjną
  • Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie

I tym razem zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością. Po zakończeniu grupa jeszcze przez długi czas dyskutowała, wymieniała się doświadczeniami i zadawała prowadzącym wiele, wiele pytań. Na sam koniec przedyskutowano raz jeszcze podział prac and rezultatem pracy intelektualnej – kursami e-learningowymi oraz ustalono jak przebiegać będą konsultacje z ekspertami w ramach projektu Erasmus Nr 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677.