Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim sformalizowana

Podpisaliśmy właśnie porozumienie o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jedną z form współpracy będzie realizacja studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Szczegóły dotyczące rekrutacji niebawem.