Szkolenie dla specjalistów neuroakustycznego treningu mózgu SAS

Objęliśmy patronatem honorowym akredytowane szkolenie neuroakustycznego treningu mózgu SAS.
Twórca metody SAS, Steven Michaëlis, osobiście poprowadzi szkolenie, a NEURO Przychodnia Specjalistyczna & Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  koordynuje to wydarzenie w Polsce!
Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online. Dla uczestników stacjonarnych dodatkowe atrakcje – wycieczka z przewodnikiem po Warszawie oraz spotkanie integracyjne.
Celem neuroakustycznych treningów SAS jest usprawnianie funkcji przetwarzania i integracji bodźców sensorycznych, wzmacnianie przepływu informacji w mózgu oraz synchronizacji międzypółkulowej.
To nowy standard pracy z pacjentami ze spektrum autyzmu, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami uwagi i koncentracji, ADHD, zaburzeniami integracji sensorycznej i niestabilnością emocjonalną.
Więcej informacji na https://sascentre.com/page/neuro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *