Bezpłatne kursy e-learningowe

W ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus zapraszamy do wzięcia udziału w kursach e-learningowych.
Od dziś dostępne:
1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie?
2. Kierowanie placówką edukacyjną.
3. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi.
4. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
5. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.