REKRUTACJA – Nauczanie języka polskiego jako obcego

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

Czas trwania i forma studiów

Studia Podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego trwają 3 semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki – od godziny 15.30 – i w soboty od godziny 8.30). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym zdalnym (100% zajęć online) lub w trybie niestacjonarnym mieszanym (w zależności od potrzeb i możliwości uczestników część zajęć on-line, część stacjonarnie). Program studiów podyplomowych obejmuje 370 godzin (niezależnie od realizowanej ścieżki).

 

Edycja PI04-07 rok akademicki 2020/2021:

Studia niestacjonarne, zjazdy co dwa tygodnie.

Zajęcia odbywać się będą sali 3.4 (Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55)

Terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 dla 2 semestru edycji PI04-07:

  • 26-27.02; 12-13.03; 26-27.03; 9-10.04; 23-24.04; 7-8.05; 21-22.05; 4-5.06; 18-19.06; 2-3.07