Oferta kursów języka polskiego już dostępna

Centrum Kultury i Nauki Języka Polskiego PASSH zaprasza na lekcje języka polskiego!
Oferujemy kursy:
KURS SPECJALISTYCZNY „SZUKAM PRACY W POLSCE”;
KURS MEDYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO;
KURS BIZNESOWY JĘZYKA POLSKIEGO.

Centrum Kultury Nauki Języków Obcych jest placówką edukacyjną PASSH. Szkoła zajmuje się edukacją językową, prowadząc kursy języka polskiego i angielskiego, języka specjalistycznego (w tym medycznego i biznesowego) oraz lekcje indywidualne. Realizujemy seminaria z zakresu języka i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród Polonii i cudzoziemców oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne Nauczania Kultury i Języka Polskiego jako Obcego wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Szkoła współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi oraz ze szkołami polskimi i polonijnymi poza granicami kraju.

Profesjonalna kadra lektorska

W tajniki języka wprowadzą naszych studentów  doświadczeni i pełni entuzjazmu lektorzy, dla których nauczanie języka polskiego jest pasją i misją. Indywidualne podejście i maksymalne dostosowanie poziomu i potrzeb studentów jest dla nas najważniejsze. Dzięki autorskim i nowatorskim metodom, nauka staje się kulturowo-językową przygodą. Już od pierwszych zajęć studenci są zachęcani do komunikacji a regularne zajęcia wspomagane są lekcjami prawidłowej wymowy. Zachęcamy do bezpośredniej konwersacji i swobodnego wykorzystywania posiadanych umiejętności i słownictwa.

Centrum oferuje:

  • wysoko wykwalifikowanych lektorów języka polskiego z dużym stażem w kraju i za granicą;
  • świetne warunki nauki i profesjonalne kształcenie realizujemy dzięki: małym grupom (4 do 8 osób, możliwe też zajęcia indywidualne), nowoczesnym programem nauczania, zróżnicowaniu kursów, pomocom dydaktycznym w postaci podręczników, programów multimedialnych i narzędzi TiK;
  • Centrum współpracuje z zagranicznymi ośrodkami nauczania języka polskiego i z instytucjami krajowymi;
  • pracownicy Centrum uczestniczą w różnych gremiach, które dotyczą nauczania kultury polskiej i języka polskiego wśród cudzoziemców;
  • certyfikat wewnętrzy Centrum po zdaniu testu sprawdzającego poziom językowy na nauczanym poziomie.

O kursach

Kursy języka polskiego są tak pomyślane,  aby mogła w nich uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego jako obcego i drugiego. Szkoła prowadzi kursy dla cudzoziemców przebywających już w Polsce, ale także i dla tych, którzy dopiero zechcą przybyć do Polski aby podjąć studia lub wybierają się do naszego kraju w sprawach zawodowych.

Są to kursy dla osób, które dysponują niewielkim czasem na naukę i dla tych, które chcą uczyć się systematycznie. Specjalne programy nauki umożliwiają udział w zajęciach, gdzie w szybki i atrakcyjny sposób uczestnik nabywa umiejętności posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego i zawodowego.

Kursy języka polskiego są prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka (A1 – początkujący, A2 – niższy średniozaawansowany, B1 – średniozaawansowany, B2 – wyższy średniozaawansowany, C1 – zaawansowany, C2- profesjonalny.

Kursy rozpoczynają się testem kwalifikacyjnym i kończą egzaminem oceniającym postępy w nauce. Wszystkie oferowane kursy odbywać się będą on-line na platformie Google Meet.

Szczegóły w zakładce Centrum Kultury i Nauki Języków Obcych PASSH – oferta