Spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem

28 czerwca Rektor PASH Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz Prezes ZSPO Monika Plata były z wizytą u Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Na spotkaniu omówiono bardzo ważne aspekty związane z działalnością PASSH. Było to bardzo owocne spotkanie.