DWUJĘZYCZNOŚĆ U DZIECI – JAK JĄ KSZTAŁTOWAĆ?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób kształtuje się dwujęzyczność u dzieci? Zatem zapoznaj się z poniższą treścią oraz poradami dotyczącymi wychowania i edukacji potomstwa – przydatnych w szczególności dla rodzin imigrantów.

Dwujęzyczność – czym jest?

Na początek warto zacząć od prostego, ale wyjątkowo istotnego pytania, które brzmi: co to jest dwujęzyczność. W dużym skrócie stanowi ona zdolność do płynnego porozumiewania się w 2 językach. Proces jej kształtowania powinno rozpocząć się już na najwcześniejszych etapach rozwoju dziecka, tak aby osiągnąć maksymalnie zadowalające rezultaty. Zdarza się, że wyrażenie dwujęzyczne dziecko przede wszystkimi przynosi na myśl rodziny imigrantów. Jest to zupełnie słuszne skojarzenie, ponieważ właśnie wśród nich można spotkać ogromny odsetek dzieci porozumiewających się w 2 językach. W przypadku rodzin, które zdecydowały się na opuszczenie państwa swojego pochodzenia, wiedza o kraju ojczystym może stanowić szczególnie istotny element w kwestii edukacji dziecka. W jej ramach warto wyróżnić m.in.:

  • przekazywanie informacji dotyczących kultury i tradycji kraju ojczystego,
  • naukę historii oraz geografii,
  • podtrzymywanie wartości patriotycznych.

Wszystkie te elementy składają się na wykształcenie jasnego obrazu własnej tożsamości kulturowej u dziecka. W rezultacie jest ono w stanie prawidłowo funkcjonować, zachowując poczucie indywidualnej przynależności do danej społeczności.

Co daje dwujęzyczność najważniejsze zalety

Z pewnością interesuje Cię, w jaki sposób dwujęzyczność może aktywnie wpływać na rozwój dziecka. Sposób wychowania, w ramach którego potomstwa ma dostęp do 2 lub nawet większej ilości języków potrafi bowiem oddziaływać na naprawdę wiele sfer życia codziennego w przydatny sposób. Dowiedz się zatem, jakie korzyści przynosi dwujęzyczność, inaczej określana jako bilingwizm. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • wpływ na kreatywność i rozwój wyobraźni u dziecka,
  • większą łatwość w formułowaniu złożonych wypowiedzi,
  • umiejętność logicznego myślenia oraz szukania skutecznych rozwiązań danych problemów,
  • późniejsze cenne wsparcie w procesie rozwoju kariery zawodowej
  • i wiele, wiele innych.

Jak widzisz, dwujęzyczne dzieci faktycznie mogą uzyskać szereg różnych korzyści przydatnych na wielu etapach oraz w odmiennych dziedzinach życia. Dlatego naprawdę warto stawiać na taką formę edukacji potomstwa.

Nauka języków ojczystych

W Polish Academy of Social Sciences and Humanities wiemy, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat języka, a także kultury krajów ojczystych. Właśnie dlatego prowadzimy Zrzeszenie Szkół Przedmiotów Ojczystych, które stwarza świetną okazję do przyswajania przez najmłodszych wielu istotnych kwestii związanych z pochodzeniem. Wierzymy, że tożsamość kulturowa pełni szczególnie istotną rolę w życiu każdego człowieka. Razem z nami możesz wspierać edukację swojego dziecka w dziedzinie języka oraz tradycji ojczystych. W ramach ZSPO zarządzamy placówkami, takimi jak np. szkoły ukraińskie w Polsce, przez które Twoje potomstwo może utrzymywać stałą więź ze swoją rodzimą kulturą, co dodatkowo wpłynie pozytywnie na jego dalszy rozwój. Po więcej informacji, zajrzyj tutaj.