JAK NAPISAĆ ABSTRAKT – SKUTECZNE METODY STRESZCZANIA PRACY NAUKOWEJ

Artykuł naukowy skończony i przyszedł czas na przygotowanie abstraktu? Dowiedz się, jak należy to zrobić, aby osiągnąć zamierzony efekt w łatwy sposób.

Jak napisać abstrakt?

Zanim przejdziemy do najważniejszej części, warto uprzednio odpowiedzieć sobie na pytanie: co to jest abstrakt? Stanowi on rodzaj streszczenia, które prezentuje najważniejsze wątki danej pracy naukowej. Co w takim razie powinno się w nim znajdować? Abstrakt informatywny zawiera z reguły zapis takich elementów jak:

  • cel podejmowanych badań,
  • zastosowane metody i narzędzia przydatne na etapie analizy,
  • a także końcowe wyniki i rezultaty.

Streszczenie naukowe, które opiera się na podaniu tych informacji stanowi rodzaj przydatnej treści dla przyszłych czytelników.

Po co pisze się abstrakt?

Prawdopodobnie zastanawia Cię, do czego konkretnie służy abstrakt i w czym jest pomocny. Podstawowe założenie, jakie powinno spełniać streszczenie artykułu naukowego wiąże się ze wskazaniem przyszłemu czytelnikowi, czego będzie dotyczyć dana praca. Dzięki takiej informacji, każdy może zdecydować, czy przygotowana przez Ciebie treść będzie dla niego przydatna i czy chce poświęcić czas na zapoznanie się z nią. Jeśli wnioski zawarte w Twojej pracy zainteresują kolejnego badacza, być może będzie chciał on zawrzeć w swoim tekście odniesienie. W ten sposób uzyskasz szansę spopularyzowania swojej wypowiedzi, a przecież każdy rozgłos się liczy.

Właśnie z uwagi na wymienione powyżej powody niezwykle istotne jest skupienie się na rzetelnym przygotowaniu streszczenia, które będzie odzwierciedlało faktyczną zawartość, tego co ma w sobie Twoja praca naukowa. Jeśli chcesz upewnić się, że tak właśnie jest, zwróć uwagę na kilka następujących wskazówek:

  • podczas pisania, staraj się unikać wyszukanych określeń, jeśli nie masz pewności, co do ich adekwatności,
  • sprawdź, czy Twój abstrakt na pewno zawiera najistotniejsze informacje, takie jak np. cel badań,
  • upewnij się, że streszczenie nie jest zbyt długie – jego przeciętna ilość słów zamyka się w granicach 150,
  • przeczytaj swój abstrakt kilka razy oraz poproś kogoś o to samo, aby uzyskać opinię na temat spójności treści.

Dzięki tym krokom praca nad streszczeniem z pewnością stanie się o wiele łatwiejsza, a Twój przyszły tekst naukowy zyska szansę zdobycia wielu czytelników.

Abstrakt a praca dyplomowa

Jeszcze jednym istotnym punktem, jakiemu należy poświęcić szczególną uwagę jest abstrakt pracy dyplomowej. Zależnie od długości przygotowanej treści, ilość słów takiego streszczenia może się lekko wahać, sięgając do nawet 600 wyrazów. W przypadku badań naukowych, na jakich opierają się: praca licencjacka, magisterska czy rozprawa doktorska, można doświadczyć lekkich trudności w tworzeniu streszczenia ze względu na obszerne zapisy do przejrzenia. Właśnie dlatego, jeśli szukasz odpowiedniego czasu i sposobu do napisania abstraktu – warto postawić tworzenie drobnych notatek na bieżąco podczas konstruowania pracy, aby na koniec zebrać wszystko w jedną, sensowną całość.