SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

19 października odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów projektu Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy, realizowanego w ramach programu Erasmus +.  Na spotkaniu omówiono realizację zadań podejmowanych w projekcie; koordynację zadań w odniesieniu do harmonogramu oraz kontroli budżetu przewidzianego na te działania oraz organizację wydarzeń upowszechniających oraz konferencji.