UMOWA O WSPÓŁPRACY

24 listopada Rektor PASSH Aleksandra Jędryszek-Geisler podpisała umowę o współpracy w dziedzinie nauki i edukacji z Rektorem Pomorskiej Szkoły Wyższej Przemysławem Ruchlewskim. 

Przedmiotem umowy jest wieloletnia współpraca stron w zakresie działalności edukacyjnej i naukowej, a także w zakresie stosowania najlepszych praktyk i wdrażania osiągnięć naukowych w procesie eduakcyjnym i produkcyjnym, nawiązywania więzi akademickich i naukowych, rozwijania zdolności naukowych i zapewnienie wysokiej jakości szkoleń.