SYMPOZJUM „KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY”

W niedzielę 5 lutego odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum upowszechniające projekt europejski Erasmus Plus: „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.

Podczas spotkania przedstawiono projekt, głównego koordynatora oraz wszystkich partnerów, program i przebieg projektu, rezultaty pracy intelektualnej i główne osiągnięcia. Zaprezentowano też papierową wersję książki, która powstała w wyniku dwuletniej współpracy wszystkich partnerów. 

Wszyscy uczestnicy Sympozjum otrzymali drukowaną wersję Kompendium. 

Bezpłatny dostęp do książki elektronicznej tutaj.

Rejestracja na bezpłatne kursy e-learningowe – kompatybilne z książką tutaj.

Aktywny udział z wygłoszeniem prelekcji przyjęli wykładowcy z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. 

Pod koniec konferencji, po wszystkich wystąpieniach, był czas na pytania i wymianę doświadczeń przez uczestników.