SPOTKANIE W DOMU BIAŁORUSKIM W WARSZAWIE

14 lutego 2023 roku, z inicjatywy Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Roberta Tyszkiewicza, w Domu Białoruskim w Warszawie miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyła Rektor PASSH dr Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz Prezes Zrzeszenia Szkół Przedmiotów Ojczystych przy PASSH Pani Monika Plata. Było to pierwsze, robocze spotkanie dotyczące edukacji białoruskiej w Polsce.