MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA CZŁOWIEK JAKO PRZEDMIOT BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZYCH I HUMANISTYCZNYCH

2 kwietnia odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: CZŁOWIEK JAKO PRZEDMIOT BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH”. 

Serdecznie zapraszamy do wystąpień czynnych oraz biernego uczestnictwa. Szczegóły po zeskanowaniu kodu QR lub w linku.